Det är dags att regeringen moderniserar upphovsrätten på ett sätt som kan möta den digitala verkligheten utan att bildskaparna – som har laglig rätt till ersättning – får betala priset. Låt inte plattformarna smita undan sitt ansvar, skriver Åsa Berndtsson och Mats Lindberg.
Det är dags att regeringen moderniserar upphovsrätten på ett sätt som kan möta den digitala verkligheten utan att bildskaparna – som har laglig rätt till ersättning – får betala priset. Låt inte plattformarna smita undan sitt ansvar, skriver Åsa Berndtsson och Mats Lindberg.

Modernisera upphovsrätten för bildskapare

Plattformar som Google och Facebook tvingar privatpersoner att bryta mot upphovsrätten genom att inte själva ta ansvar för spridning av upphovsrättskyddat material. Lagen måste förtydligas: Det är företagen bakom de digitala plattformarna som ska ansvara för innehållet och betala bildskaparna den ersättning de har rätt till, skriver Åsa Berndtsson och Mats Lindberg, Bildupphovsrätt i Sverige.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Varje person som laddar upp en upphovsrättsskyddad bild i sociala medier bidrar till innehållet på den plattformen. Det gör att företaget bakom plattformen samlar på sig värdefull information om användarna och kan ta betalt för annonsering. I en granskning som Dagens Industri gjort i Silicon Valley kan vi läsa att Facebook i år beräknas dra in 330 miljarder kronor på annonsering, och att Google drar in tre gånger mer.

I flera domar fastslås att bildskapares upphovsrätt gäller även på nätet. Men i stället för att betala bildskaparna vad de har rätt till, väljer företagen bakom plattformarna att genom sina användarvillkor lägga över allt ansvar för bildpubliceringen på personen som har laddat upp bilden. Plattformarna kan därmed göra vinst på bildskapares verk utan att betala något alls till upphovspersonerna.

ANNONS

Bildupphovsrätt, som representerar över 100 000 bildskapare i Sverige, har i dag redan fungerande system för licensiering av bilder – licenser som ger organisationer och företag rätt att använda upphovsrättsskyddade verk. Museer, kommuner, auktionsverk, föreningar och skolor betalar för bildlicenser, så varför ska storföretagen bakom de digitala plattformarna inte ersätta upphovspersoner för användning av deras verk, utan i stället lägga över ansvaret för upphovsrätten på privatpersoner?

Digitala plattformar har ett ansvar

När EU-kommissionen hösten 2016 presenterade ett nytt direktivförslag på upphovsrättsområdet betonade kommissionens ordförande vikten av att kulturskapare ska betalas rättvist för sitt arbete, oavsett om deras verk sprids offline eller online. Förslaget pekar tydligt på de digitala plattformarnas ansvar i det som kallas värdekedjan och syftar till att skapa en mer rättvis och hållbar marknad i den digitala miljön. Kommissionen är tydlig: Den obalans som uppstått mellan skapare och digitala plattformar måste rättas till.

Det är ett viktigt erkännande. Många bildskapares ekonomiska framtid hänger på att de kan få betalt när deras verk används i den växande digitala miljön. Det har de dessutom laglig rätt till.

EU har gett den svenska regeringen ett tydligt mandat att gå vidare med frågan. Vi uppmanar därför regeringen att modernisera upphovsrätten för bildskapare. Lagen måste klargöra att privatpersoner inte görs ansvariga när de delar upphovsrättsskyddade bilder och att det är plattformarna som ska betala bildlicens, så att upphovspersonerna får ersättning när deras verk används.

ANNONS

Lägg betalningsansvaret på företagen

  1. Vi föreslår att en översyn av upphovsrättslagen görs, med syfte att utforma lagstiftningen så att betalningsansvaret för innehållet läggs på företagen som äger plattformarna.
  2. Vi föreslår att lagstiftningen utformas så att privatpersoners delning av bilder inte utgör upphovsrättsligt intrång, så länge handlingen sker utan direkt eller indirekt kommersiell nytta.
  3. Vi föreslår att ersättningen till upphovspersonerna förhandlas fram mellan Bildupphovsrätt, som företrädare för bildskaparna, och företrädare för plattformsföretagen.

Det är dags att regeringen moderniserar upphovsrätten på ett sätt som kan möta den digitala verkligheten utan att bildskaparna – som har laglig rätt till ersättning – får betala priset. Låt inte plattformarna smita undan sitt ansvar!

Åsa Berndtsson

konstnär verksam i Kungsbacka samt ordförande i Bildupphovsrätt i Sverige

Mats Lindberg

vd, Bildupphovsrätt i Sverige

FAKTA

I september 2016 lade EU-kommissionen fram ett förslag till ny europeisk upphovsrättslagstiftning. Förslaget behandlas just nu inom EU och syftar till att skapa en mer rättvis och hållbar marknad i den digitala miljön. Beslut ska tas under 2018. Förslaget i sin helhet finns här http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_sv.htm

ANNONS