Minska fyllorna och våldet – torrlägg Liseberg

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Barnens ska få en nykter mamma och pappa med sig hem från nöjesfältet. Därför är det motiverat att avveckla all alkoholservering på Liseberg.

Närmare 400 000 barn har en mamma eller (och) en pappa vars alkoholvanor påverkar deras barn- och ungdomstid mycket negativt. De flesta vi känner, och det är åtskilliga, anser att ett barnens nöjesfält ska vara för barnen och fritt från alkohol. Nu väntar en ”skräckens period” på Liseberg. Utklädda monster är inte bra, men mycket mindre oroande för de barn som har egna alkoholmonster med sig hem.

Extremt stort utbud

Har med glädje uppmärksammat att både GP och Ann-Sofie Hermansson (S) har kopplat samman ”vanliga festknarkare” med det tunga gängvåldet i Göteborg. Men en sådan analys bör också göras av alkoholsituationen i staden. Utbudet av serveringsställen är extremt stort och sena öppethållanden motiveras av att motverka illegala klubbars verksamhet. Missar vi möjligen kopplingen mellan alkohol och brottslighet i det sammanhanget?

ANNONS

Den analys som detta leder till är att åtgärder måste till för att minska efterfrågan av både alkohol, som är en viktig inkörsport till annat drogbruk, och av narkotikan för ”feständamål”.

Alkoholfritt Liseberg

Medveten om att det är svårt att komma tillrätta med utbudet av alkohol, och därmed begränsa efterfrågan, måste andra viktiga insatser ske. Alkohol- och restaurangnäringen är en inflytelserik kraft. Men vi, nästan två miljoner vuxna som inte använder alkohol eller gör det ytterst sällan, måste ställa krav på ett säkert Göteborg. Ett alkoholfritt Liseberg är ett första steg!

Vi uppskattar seriösa restauratörers engagemang för att minska våldet i och omkring deras företag. Ansvarsfull alkoholservering och kampanjer som Krogar mot knark är bra. Men andra mindre seriösa krogar bör avvecklas i samband med alla de ägarbyten som kräver nya tillstånd. Som kan nekas om Länsstyrelsens jurister vill medverka.

Jan Linde

distriktsordförande IOGT-NTO Göteborg

ANNONS