Paulina Neuding.
Paulina Neuding. Bild: Linda Broström

Migrationen är ingen murbräcka

Idén om att migrationen ska göra liberala reformer oundvikliga är inte bara principiellt problematisk, utan riskfylld i en vidare mening.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Hur användes egentligen det ”andrum” i asylmottagandet som regeringen aviserade under sin presskonferens i november 2015?

Uselt, enligt Dagens Nyheter, där biträdande politiska redaktören Amanda Sokolnicki i en ledare i torsdags efterfrågade avregleringar och liberalisering på bostads- och arbetsmarknaden (22/11) för att överhuvudtaget göra integration – och ytterligare asylmigration – möjlig.

Det är ett intressant inlägg, eftersom det inte bara speglar en tanke hos Dagens Nyheter, utan en förhoppning inom svensk borgerlighet i stort: Det har länge varit en dominerande teori internt inom Allianspartierna att en växande mängd migranter som varken kommer in på arbets- eller bostadsmarknaden till slut kommer att få väljarna att acceptera att båda dessa marknader måste avregleras. Migrationen kommer kort sagt att göra reformer nödvändiga som borgerligheten själv inte lyckats genomdriva i Sverige genom opinionsbildning och praktisk politik.

ANNONS

Sedan blir vi lite mer som New York – en öppen, brokig gemenskap, mindre trygg men i gengäld betydligt mer intressant och spännande.

Det är en tanke som är så hisnande naiv att man häpnar över vilken bärkraft den har haft och fortsätter att ha

Det är en tanke som är så hisnande naiv att man häpnar över vilken bärkraft den har haft och fortsätter att ha i det nya politiska landskapet.

Normalt råder samförstånd om att politiska beslut sker inom ramen för en demokratisk process, där partierna representerar väljarnas vilja och förvaltar väljarnas förtroende. Stöd för politiska idéer vinns i ett öppet, demokratiskt samtal – inte genom att politiker ställer sina väljare inför fullbordat faktum på ett sådant sätt att man kan tvinga fram obekväma reformer när problemen blir akuta.

Idén om att migrationen ska göra liberala reformer oundvikliga är inte bara principiellt problematisk, utan riskfylld i en vidare mening:

Man kan föreställa sig en byggjobbare, som får veta att han inte bara ska tolerera internationell konkurrens av historisk omfattning, han ska vara beredd att bo dyrare, och ha sämre fackliga villkor än vad hans fars generation hade. Och detta motiveras i den offentliga debatten på ledarsidor och bland politiker med vår kapacitet att ta emot och integrera invandrare.

Det är ett direkt lättsinnigt budskap att förmedla i en tid som redan präglas av splittring och sociala konflikter.

ANNONS

En lång rad liberaliseringar förblir nödvändiga i Sverige. Men Migrationen är inte en murbräcka för sådana reformer, även om det är en populär förhoppning inom den vidare svenska borgerligheten. Snarare har migrationen försatt oss i en situation där sådana reformer riskerar att bidra till ytterligare social explosivitet.

Paulina Neuding

Journalist och jurist, chefredaktör för tidskriften Kvartal, kommenterar politiken ur ett borgerligt perspektiv

ANNONS