Mer egenmakt gör samhället bättre

Låt oss i stället prata om det som är sant om hemtjänsten. Lagen om valfrihet inom hemtjänsten är en bit på väg mot en stad där mer makt ligger hos människan, och inte hos politiker. Det är rätt väg att gå, skriver Alliansen i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

LOV i hemtjänsten, 20/1 och 29/1

Det är inte mycket som är sant i den artikel Vänsterpartiets Daniel Bernmar och Socialdemokraternas Ann-Sofie Hermansson skrev i sin replik på GP Debatt gällande Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten.

Låt oss i stället prata om det som är sant.

Viktigt steg på vägen

Detta är ett viktigt steg på vägen till bättre hemtjänst. Förutom möjligheten för människor att själva välja sin utförare finns det också många andra fördelar. Utförarna har möjlighet att nischa sig så att de kan gå varje människa till mötes. Den kommunala hemtjänsten blir avlastad och de anställda ges möjlighet att ställa högre krav på arbetsgivaren i och med den kommande konkurrenssituationen.

ANNONS

Det är inte en lösning på alla problem inom hemtjänsten, men det är en bit på vägen mot en stad där mer makt ligger hos människan, och inte hos politiker.

Det är också sant att Göteborgs hemtjänst rankas av Socialstyrelsen som landets nionde sämsta kommun av Sveriges 290 kommuner när det gäller nöjdhet bland de äldre, vilket beror på att de rödgröna under sina nästan 24 år vid makten inte tagit ansvar hemtjänsten. De har även lyckats åstadkomma ett företagsklimat som nu är det sämsta bland storstäderna. Vi förstår varför företagen inte vill etablera sig i Göteborg.

Svårt att förklara bort

Däremot förstår vi inte hur äldrekommunalrådet Daniel Bernmar (V) kan titta Vanja, 93 år, i ögonen och förklara varför hon inte ska få välja sin hemtjänstutövare utan att tala osanning. Hon berättade i media i helgen att 140 olika personer hade varit i hennes hem sedan 2014, och att hon är glad över att äntligen kunna välja bort det.

Inte heller förstår vi hur Daniel Bernmar ska förklara för de boende i Södra skärgården att de inte får något val gällande hemtjänsten under våren. I dag kommer de inte kunna välja någon annan hemtjänstutövare än den kommunala, eftersom ingen vill etablera sig där.

ANNONS

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har hela tiden motarbetat ökad valfrihet för människor, och verkar fortsätta med det. Står Miljöpartiet bakom detta, eller gillar de inte heller osanningarna i repliken?

För oss är det självklart att makten ska finnas hos de människor som är beroende av välfärden. Det är någonting att komma ihåg på valdagen.

David Lega (KD)

oppositionsråd

Jonas Ransgård (M)

oppositionsråd

Ann-Catrine Fogelgren (L)

biträdande oppositionsråd

ANNONS