Viktiga Möten. Jag vågar påstå att det främst är mottagandet av människor från muslimska länder som oroar samhället. Här har imamer en viktig uppgift, skriver Kashif Virk.
Viktiga Möten. Jag vågar påstå att det främst är mottagandet av människor från muslimska länder som oroar samhället. Här har imamer en viktig uppgift, skriver Kashif Virk.

Mer balans i integrationsdebatten, tack!

Det behövs mer balans, kunskap och konstruktiva lösningar i den polariserade invandrings- och integrationsdebatten. Och imamer behöver delta mer för att möta den oro som finns för invandring från muslimska länder, skriver Kashif Virk.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Invandring och integration är bland de mest omdebatterade politiska frågorna i dagens Sverige. Vårt land har tagit emot stora grupper människor, som kommit hit av en mängd orsaker – däribland i flykt från krig. Synen på hur mottagandet av dessa människor har hanterats varierar, och åsikterna går skarpt isär då vissa talar om ett totalt misslyckande medan andra hellre pratar om landets plikt. Denna debatt förs överallt, inte minst på ledarsidan i denna tidning.

Då vi blivit väl bekanta med invandringens utmaningar, är det viktigt att vi även söker efter anpassade lösningar. En lärdom är att integration inte innebär att man välkomnar människor för att sedan försätta dem i en evig beroendeställning gentemot staten och det övriga samhället, utan att få dem att stå på egna ben. Detta är centralt för människors självkänsla.

ANNONS

Insikten om vad utanförskap innebär måste öka. Hur upplever segregerade människor sin livssituation? Ett sätt att öka denna insikt är att vi berikar integrationsdebatten genom att tala mer ”med” invandrare i stället för att tala ”om” dem. Viktigt är även att opinionsbildare fördjupar sig i aktuell forskning kring detta.

Enorm tillgång

Sedan anser jag att integrationsdebatten behöver balanseras. Detta kan ske genom att vi även belyser den enorma tillgång som invandring varit för Sverige, både historiskt och i nutid. Att nyansera denna fråga kan förändra en skev verklighetsbild som finns hos vissa grupper i samhället.

När det gäller invandring så vågar jag påstå att det främst är mottagandet av människor från muslimska länder som oroar samhället. Den omdiskuterade rapporten från MSB som släpptes i veckan belyste hur politiska grupper med förankring i muslimska länder försöker vinna inflytande i Sverige. Oavsett om denna rapport främst är en beskrivning av verkligheten eller en konstruktion, så återspeglar den synen på islam i delar av vårt samhälle. Därför tycker jag att imamer bör delta i både integrationsarbetet och i den offentliga debatten.

Inom min församling uppmanar vi ständigt till integration i det svenska samhället. För oss innebär integration att man älskar och är stolt över sitt land, samt att man följer dess lagar. Profeten Muhammad (frid vare med honom) lärde oss att ”visdom är en muslims förlorade ägodel, och han/hon anammar den varhelst den återfinns”. Med denna syn har vi kunnat berika vår tro genom att ta del av goda värderingar i det svenska samhället.

ANNONS

Kashif Virk

imam, Islams Ahmadiyya Församling Stockholm

ANNONS