Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Svensk välfärd bygger dock på en enkel men viktig princip; prestation och motprestation. Huruvida individer som ansöker om medborgarskapet kan möta sin del av avtalet ifrågasätts inte idag. Ingen är heller intresserad av vad individen redan bidragit/eller inte bidragit med under sin tid i Sverige, skriver debattören. Bild: Jessica Gow/TT
Svensk välfärd bygger dock på en enkel men viktig princip; prestation och motprestation. Huruvida individer som ansöker om medborgarskapet kan möta sin del av avtalet ifrågasätts inte idag. Ingen är heller intresserad av vad individen redan bidragit/eller inte bidragit med under sin tid i Sverige, skriver debattören. Bild: Jessica Gow/TT

Medborgarskap ska ges till de som är integrerade och vill bidra

I januari publicerades äntligen delar av den utredning som skulle se över möjligheten att införa ett språk- och samhällsorienteringskrav som del av medborgarskapsprocessen. Det är ett steg i rätt riktning men två väsentliga punkter saknas. Krav på självförsörjning och möjligheten att återkalla medborgarskapet, skriver Aphram Melki (C) kommunalråd i Järfälla.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

För den som idag vill ansöka om ett svenskt medborgarskap gäller främst följande; att individen har rätt att vistas i landet, kan styrka sin identitet, är myndig, haft sin hemvist i Sverige i minst fem år samt levt ett skötsamt liv. Den som kan uppvisa detta får ta del av den innersta kärnan av vårt statsväsende – nämligen vår demokrati och vår välfärd.

Svensk välfärd bygger dock på en enkel men viktig princip; prestation och motprestation. Huruvida individer som ansöker om medborgarskapet kan möta sin del av avtalet ifrågasätts inte idag. Ingen är heller intresserad av vad individen redan bidragit/eller inte bidragit med under sin tid i Sverige. Innebörden av detta blir att den som levt på bidrag i fem år har samma rätt till medborgarskap som den som arbetat och bidragit till vår gemensamma välfärd. Det ställs alltså inga krav på egenprestation, något som rimligen borde det väga tyngre än endast kravet på hemvist.

Återkalla medborgarskapet

Ytterligare en stor brist med utredningen är det faktum att man redan i direktiven aktivt förhindrat utredaren från att göra det som merparten av andra EU-länder redan gjort – nämligen att utreda vilka möjligheter som finns för att återkalla medborgarskapet där dubbelt medborgarskap föreligger.

Att inte ha möjlighet att återkalla ett medborgarskap som förvärvats på felaktiga grunder är principiellt fel. En jämförelse är att påföljderna för en svensk medborgare som lämnar felaktiga uppgifter till myndigheter (till exempel Försäkringskassan) kan bli kostsamt för individen i form av straffrättsliga åtgärder; skadestånd, böter och fängelse. Bör dupering av staten vid en ansökan av att erhålla tillgång till denna då vara möjlig? Tyvärr är så fallet idag. Det måste därför förändras.

Ett svenskt medborgarskap ska inte utgöra en del av en integrationsprocess utan vara slutstationen och ett bevis för den som redan är integrerad och redo att bidra till samhället

Ett uppenbart exempel där medborgarskapet borde återkallats är fallet med den irakiska försvarsministern som kontinuerligt dyker upp i media, nu senast förra veckan. Det vi vet om den Irakiska försvarsministern idag är att han lämnade felaktiga uppgifter till Migrationsverket om hans identitet, vilket försvårade upptäckten av hans brottsliga förflutna. I höstas utreddes han därtill för bidragsfusk. Det orimliga torde vara uppenbart – men vi kan tyvärr inte återkalla ett sådant medborgarskap idag och man har heller inte tagit hänsyn till detta i utredningen.

Det är ingen allmän skyldighet att dela ut medborgarskap till höger och vänster utan att kräva en motprestation. Ett svenskt medborgarskap ska inte utgöra en del av en integrationsprocess utan vara slutstationen och ett bevis för den som redan är integrerad och redo att bidra till samhället. Den som känner sig svensk, till värderingar och beteende, ska också ha möjlighet att bli det – under vissa premisser.

Aphram Melki (C) kommunalråd i Järfälla