Marita Ulvskog slåss mot väderkvarnar

Marita Ulvskog (S) går till attack mot lönedumpning och oreda på EU:s arbetsmarknad. Men hon kan vara lugn, det är redan ordning och reda på arbetsmarknaden - utstationeringsdirektivet har säkerställt detta i över 20 år - och den lönedumpning som Ulvskog talar om existerar inte, skriver Christofer Fjellner (M) och Gunnar Hökmark (M).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

EU:s arbetsmarknad, 15/10

“Det måste vara ordning och reda på arbetsmarknaden” och “lönedumpningen måste upphöra” skriver den socialdemokratiska Europaparlamentarikern Marita Ulvskog med anledning av att Europaparlamentet röstar om ändringar i utstationeringsdirektivet, som styr reglerna för arbetstagare som är anställda i ett land men arbetar i ett annat.

Men Ulvskog slåss mot väderkvarnar. Det är redan ordning och reda på arbetsmarknaden – utstationeringsdirektivet har säkerställt detta i över 20 år – och den lönedumpning som Ulvskog talar om existerar inte. Tvärtom leder det till att arbetskraft från andra länder kan komma till Sverige och bidra i bristyrken, hjälpa till att bygga bort bostadsbristen och tjäna betydligt mer än vad de hade gjort i sina hemländer. Vad det handlar om är att Socialdemokraterna vill bevara fackens monopol på arbetskraft, undvika konkurrens och befästa LO:s hegemoni på den svenska arbetsmarknaden.

ANNONS

Gör Sverige mindre attraktivt

Den linje som Socialdemokraterna står bakom tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna gör det mer komplicerat och mindre attraktivt för människor från andra medlemsstater att bo och jobba i Sverige. Det utmanar den svenska modell som Socialdemokraterna säger sig värna, där arbetsmarknadens parter förhandlar om kollektivavtal och lönenivåerna ofta ser olika ut från en arbetsplats till en annan. Det är ett hårt slag mot utbyte och öppenhet i en tid som behöver mer i stället för mindre av detta. Det är en inåtvändhet som gränsar till protektionism på vår gemensamma inre marknad och är det sista ett litet och handels- och tjänsteberoende land som Sverige behöver.

Sanningen är att utstationeringsdirektivet har existerat i drygt 20 år och säkerställer att den som jobbar i ett annat EU-land åtnjuter samma rättigheter som de inhemska minimikraven föreskriver i enlighet med den så kallade “hårda kärnan” i kollektivavtalen, som reglerar allt från lön till vilotider och semester. För den allra största gruppen utstationerade, de 25 000 personer som förra året var verksamma inom byggsektorn, innebär det en lön på åtminstone mellan 25 000 och 28 900 kronor. Det är mer än ingångslönen för en svensk polis eller sjuksköterska och det är definitivt mer än vad en byggarbetare tjänar hemma i Polen.

ANNONS

Extra stor löneökning

Efterfrågan på arbetskraft inom byggsektorn är stor. Arbetslösheten ligger på under fyra procent och enligt Boverket behöver det byggas över 700 000 nya bostäder fram till 2025 – det innebär samma tempo i bostadsbyggandet som på 70-talet. Behovet av arbetskraft är således stort och genomsnittslönen inom byggbranschen har de senaste 20 åren ökat med nästan 90 procent, tio procent mer än den generella löneutvecklingen. Om detta är lönedumpning, så har Ulvskog en alldeles egen definition och förståelse av begreppet.

Snarare än lönedumpning borde Socialdemokraterna oroa sig över att den linje som partiet driver innebär att makt över den svenska arbetsmarknaden flyttas från arbetsmarknadens parter till Bryssel. När EU-kommissionen bad regeringen förklara hur centrala begrepp i reformen ska förstås i ett svensk sammanhang förmådde den inte ens göra det, utan lämnande svarsrutan tom. Så illa överensstämmer förslaget med den svenska arbetsmarknadens funktionssätt. Det är EU-kommissionen medveten om och i sitt linjetal tidigare i höstas talade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker därför om att inrätta en myndighet på EU-nivå för att säkerställa efterlevnaden av de nya reglerna.

Var öppna med konsekvenserna

Det står Socialdemokraterna fritt att driva vilken linje de vill. Men i stället för att försöka konstruera konflikter som inte finns bör de vara öppna med vilka konsekvenser deras politik får. Lika lite som vi värnar öppenheten i EU genom att göra det svårare för människor att arbeta i andra länder, värnar vi den svenska arbetsmarknadsmodellen genom att överföra mer makt till EU. Men det är resultatet av socialdemokraternas politik, oavsett vad man ger uttryck för i sin svulstiga retorik.

ANNONS

Christofer Fjellner (M)

Europaparlamentariker

Gunnar Hökmark (M)

Europaparlamentariker

ANNONS