Ett av de största samhällsproblemen vi har i Sverige och världen i dag är mäns våld, mot andra och mot sig själva, skriver Gabriella Graflund, Tjejjouren Väst och Mikael Levy, Män Göteborg.
Ett av de största samhällsproblemen vi har i Sverige och världen i dag är mäns våld, mot andra och mot sig själva, skriver Gabriella Graflund, Tjejjouren Väst och Mikael Levy, Män Göteborg. Bild: Tony Halldin Hultkvist, MÄN

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra nu

Samhället måste ta itu med de normer som ligger bakom mäns benägenhet för våld. Normer går att förändra, det gäller även destruktiva maskulinitetsnormer, skriver Mikael Levy, Män Göteborg, och Gabriella Graflund, Tjejjouren Väst.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Ett av de största samhällsproblemen vi har i Sverige och världen i dag är mäns våld, mot andra och mot sig själva; 79 procent av dem som misstänks för misshandel och 97 procent av dem som misstänks för våldtäkt och andra sexualbrott är män, enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Huvudansvaret för att förändra detta ligger hos männen.

Mäns våld kostar samhället stort mänskligt lidande. Det tynger vår välfärd genom sjukskrivningar, psykiska men och vårdkostnader, för att inte nämna kostnaderna när gärningsmannen lagförs och straffas.

Unga kvinnor utsatta

Mest utsatta för sexuellt våld är unga kvinnor mellan 16 och 24 år. Enligt BRÅ:s Nationella trygghetsundersökning för 2018 uppgav 34,4 procent av dem att de utsatts för sexualbrott. Mellan 2009 och 2018 ökade antalet anmälda sexualbrott med 37 procent. En del av ökningen kan självfallet bero på att anmälningsbenägenheten har ökat.

ANNONS

Mycket tyder på att det finns ett samband mellan pornografikonsumtion, sexköp och ett alltmer aggressivt sexuellt våld, enligt en undersökning från Unizon. Nästan 70 procent av de manliga unga vuxna konsumerar porr från någon gång i månaden till varje dag. Går inte partnern med på att kopiera det mannen har sett i porrfilmen, mainstreampornografin i dag är synnerligen brutal, kan alternativet bli att köpa sex; ”En sexköpare förtydligade att prostitution erbjuder män ”friheten att göra vad helst de vill i en konsekvensfri miljö” (Unizon, 2015; s. 65).

Blygsam förändring

Våldet ser förstås väldigt olika ut, men statistik från Kantar Sifo som, på organisationen Män:s uppdrag, två år i rad har undersökt mäns attityder efter #metoo visar att över hälften av alla män anser att de kan fortsätta som vanligt. Endast fem procent instämmer helt med att #metoo-uppropen har fått dem att rannsaka sitt eget beteende. Majoriteten av män ser alltså inte sin egen roll, och våldet fortsätter.

Majoriteten av män ser alltså inte sin egen roll, och våldet fortsätter

Samhället måste ta itu med de normer som ligger bakom mäns benägenhet för våld. Normer är socialt och kulturellt betingade och går därmed att förändra, det gäller även destruktiva maskulinitetsnormer. Det är en fråga om att koncentrera samhälleliga resurser för att åstadkomma en nödvändig förändring. Det har gjorts tidigare, till exempel när vi bestämde oss för att stoppa barnaga. Det kan göras igen.

ANNONS

Det är en fråga om att koncentrera samhälleliga resurser för att åstadkomma en nödvändig förändring

Kraftsamla tillsammans

Den 23 november manifesterar vi i Nordstan, tillsammans med flera andra organisationer, för att uppmärksamma mäns sexuella våld. Vi kommer att tala om ansvarsfrågan, men också om det bristande samhälleliga stödet till offren för det sexuella våldet. Manifestationen är en del av den kampanj som årligen drivs av UN Women; 16 days of activism against gender based violence. Kampanjen startar världen över den 25 november; FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor, även kallad Orange day, och avslutas 16 dagar senare, den 10 december på FN:s dag för mänskliga rättigheter.

När du ser hur hela staden lyser i orange på kvällen den 25 november vill vi att du sluter upp med oss i kraftsamlingen. Av dig som är politisk beslutsfattare i samhället kräver vi konkreta förslag och konkreta beslut för att stoppa mäns våld mot kvinnor, och alla andra grupper, nu. Vi står till tjänst med vår erfarenhet och kunskap.

Mikael Levy, ordförande MÄN Göteborg

Gabriella Graflund, verksamhetsansvarig Tjejjouren Väst

ANNONS