Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet
Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet

Människan först, bilen sen!

Bilen behövs i framtiden också. Men det måste bli avsevärt enklare att låta bilen stå, eller att välja att inte äga en bil. Här är Göteborg på rätt väg, medan Kungliga Automobilklubben tyvärr fastnat i att försvara gårdagens beteende, skriver Mattias Goldmann, tankesmedjan Fores.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    <strong>Mattias Goldmann</strong>, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet
Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet

Replik

Parkeringsplatserna, 10/5

Kungliga Automobilklubben KAK grundades år 1903 och har en mycket viktig roll i att påminna oss om hur viktig bilen varit för att bygga Sverige och vårt gemensamma välstånd. Men denna rika historik kan också bli en black om foten i omställningsarbetet, vilket märks på tre nivåer i deras kritik mot Göteborgs arbete för att minska bilismen i innerstaden.

1. Ställ inte bilen mot andra färdslag. De flesta av oss är mobilister; cykel för kortare resor, kollektivtrafik när det passar, bil när det behövs. Västtrafik har genom åren arbetat med bland annat bilpooler för att underlätta denna mobilism som bör vara vägledande också för stadens framtida planering.

ANNONS

2. Överdriv inte. Kungliga Automobilklubben larmar att ”7 000 parkeringsplatser försvinner på grund av Västlänken”. Men byggnationen av Västlänken påverkar direkt 1 900 p-platser, och Göteborgs stads trafikdirektör Stefan Eglinger slår fast att; ”Ambitionen är att ersätta alla parkeringsplatser som försvinner när vi bygger Västlänken med lika många nya platser.” Att skrämma bilisterna som KAK gör är ansvarslöst.

3. Låt oss vara olika. KAK är kritiska till att vissa bostadsområden i staden planeras för annat än bilparkering, med en mycket låg parkeringsnorm, men konstaterar själva att drygt 20 procent av befolkningen gärna bor på detta sätt. I stället för egen bil ges plats för bilpooler, kollektivtrafik och cykel. I andra områden förblir det mera biltätt, för den som föredrar det.

En bred enighet

På några områden kan vi ändå luta oss mot KAK:s drygt hundraåriga erfarenhet och finna en bred enighet för vägen framåt:

l Parkerade bilar ska vara under jord eller i garage; gatumark är för värdefull för att använda som effektförvaring.

l Det vore fel att ”Staden reserveras för gång-, cykel - och kollektivtrafik.” Visserligen är det knappt någon som tycker så – att privatbilismen ska begränsas i innerstaden är en annan sak – men det kan förtjäna att upprepas.

ANNONS

l Bilarna måste bli renare. KAK:s vision om bilar utan farliga utsläpp behöver skyndsamt förverkligas, och städer bör få bättre verktyg att stimulera och påskynda omställningen.

Mattias Goldmann

vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet

ANNONS