Målet är att skapa trygghet och sammanhållning

Vårt meddelande är tydligt. Nu krävs ett arbete där vi motverkar de växande klyftor och utsattheten vi ser i samhället, men där vi också ställer tydligare krav på att alla ska arbeta, plugga och bidra till samhällsbygget, skriver Lena Rådström Baastad (S) partisekreterare.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Vi Socialdemokrater genomförde vår kongress i Göteborg med en beslutsamhet att stå upp för demokrati, trygghet och sammanhållning. Socialdemokrater från hela landet beslutade om nya riktlinjer för vår politik som ska omsättas till politisk handling och leda vårt parti förbi valet 2018. Vi ska utveckla den svenska modellen och skapa trygghet i en ny tid.

För oss socialdemokrater förpliktigar besluten och vi ska berätta om och söka stöd för det vi vill åstadkomma. Därför ställer vi nu om hela vårt parti till samtalsläge och i veckan inleder vi en stor samtalskampanj i hela landet.

Motverka klyftor och utsatthet

Vårt meddelande är tydligt. Nu krävs ett arbete där vi motverkar de växande klyftor och utsattheten vi ser i samhället, men där vi också ställer tydligare krav på att alla ska arbeta, plugga och bidra till samhällsbygget. Mina och dina barn ska ha samma möjligheter och förutsättningar till utbildning, jobb och bostad oavsett bakgrund. Vi ska kunna kräva vår rätt i ett samhälle som också ställer krav på oss.

ANNONS

    Lena Rådström Baastad (S), partisekreterare
Lena Rådström Baastad (S), partisekreterare

Det är ett arbete där vi är tuffa mot kriminalitet och arbetar förebyggande mot vägar som leder till kriminalitet. Nu förslår vi som parti ytterligare 10 000 nya polisanställda till 2024 och redan tidigare har den socialdemokratiskt ledda regeringen fattat beslut om fler poliser och skärpta straff för att knäcka gängkriminaliteten, beslagta vapen och minska våldet. Samtidigt har stora investeringar gjorts för en bättre välfärd och fler jobb.

Fler vägar till jobb

Vi slår vakt om vår gemensamma välfärd och ska stoppa vinstjakten inom skola, vård och omsorg. Överskott ska investeras i välfärden och därmed förbättra för elever, äldre inom omsorgen och patienter. Skolan ska vara en plats där elever möts oavsett bakgrund, ges samma förutsättningar att lyckas och mer resurser ska gå till förskolor och skolor i socialt utsatta områden.

Vi ska skapa fler jobb och fler vägar till jobb. För det krävs fler utbildningsplatser till bristyrken och fler karriärvägar. För att möta det matchningsgap vi har på arbetsmarknaden krävs det att fler utbildar sig för att bli anställningsbara.

Det ska också bli enklare för de som driver företag. Det ska bli billigare att göra sin första anställning och det ska finnas trygghetssystem som gör det enklare att kliva in och ur företagarrollen med samma trygghet som andra.

ANNONS

Ansvarsfull flyktingpolitik

Sverige ska ha en fortsatt ansvarsfull flyktingpolitik. Det är inte möjligt för Sverige att ha en lagstiftning som skiljer sig väsentligt från övriga länder i EU. Därför ska Sverige vara en pådrivande kraft inom EU för att värna asylrätten och för att fler länder ska ta ansvar för att människor på flykt ska få en fristad.

Det här och mycket mer beslutades på vår kongress och nu vill vi prata med fler om hur vi möter samhällsutmaningarna. Ansvaret för tilliten till politiken och det öppna samtalet vilar på oss politiker och partier, det är upp till oss att föra de samtalen. Vi socialdemokrater kommer ha med oss ett budskap till alla vi möter. När våra barn inte får den extra hjälp de behöver i skolan, när personalen inte hinner med inom vården, eller när kriminella sprider rädsla i bostadsområden, då växer oron och framtidstron försvinner. Då ska vi stå upp för vår gemensamma trygghet, rusta polisen, och utveckla den svenska modellen.

Lena Rådström Baastad (S)

partisekreterare för Socialdemokraterna

ANNONS