Lyssna till bensinupproret – bilen är effektiv

Det är inte konstigt att Bensinupproret 2.0 är på god väg att samla en miljon människor på Facebook. Svenskarna behöver sina bilar och bränslepriserna är höga i Sverige, det är ingen åsikt, utan ett faktum. Nya avgifter och förbud är vad Sveriges bilister fått vänja sig vid. Till slut kommer en reaktion, skriver Anders Ydstedt, KAK.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Åtta av tio personresor görs med bil i dag. Bilens flexibilitet är svårslagen. Men det är inte bara bekvämt att åka bil, den tillför också stora värden i trafiksystemet. Mycket av den teknikutveckling som gör att bilarna i dag både släpper ut mindre och är säkrare skulle inte ha ägt rum utan den privatägda bilen.

Konsumenter som äger sitt eget fordon ställer också krav på att de utvecklas. Tekniken kan sedan användas även i andra fordon.

Bilisterna betalar också kostnaderna för sina fordon i form av både försäkringar och underhåll. Forskningen visar också att personbilägare betalar en högre skatt än de kostnader de ger upphov till, särskilt på landsbygden (VTI 2018). Till skillnad från kollektivtrafiken är bilisterna inte subventionerade utan står för kostnaderna själv.

ANNONS

Bilen behövs i hela landet

I debatten om bensinupproret föreslås ibland att kollektivtrafiken borde utvecklas på landsbygden. Det hävdas att utbyggd kollektivtrafik skulle vara ett alternativ till rimligare bilkostnader.

Jag menar för det första att kollektivtrafik och privatbilism inte ska ställas mot varandra. De fyller helt olika funktioner. Bilen behövs i hela landet, såväl i städerna som på landsbygden. Men på landsbygden är den helt oersättlig och det bör noteras att i Sverige börjar landsbygden redan i förorterna till våra städer.

Kollektivtrafik och privatbilism ska inte ställas mot varandra. De fyller helt olika funktioner

För det andra så är det både ineffektivt och dyrt att bygga ut kollektivtrafiken på ett sätt som skulle behövas för att den ska vara ett rejält alternativ till bilen. Det blir helt enkelt för dyrt att köra bussar som går nästan tomma. Dessutom skulle detta ta resurser från kollektivtrafiken där den är mer effektiv, det vill säga i de största städerna.

Kostnaderna för att bedriva kollektivtrafik har också ökat markant under de senaste decennierna. Vi bör vara rädda om den kollektivtrafik vi har precis som vi bör se positivt på bilens framtid.

Snart tyst och utsläppsfri

För de flesta svenskar är det helt enkelt smartast att använda bilen och det gynnar även dem som inte själva kör. Bilen är nu på god väg att bli helt tyst, säker och utsläppsfri. Denna utveckling måste bejakas och inte bekämpas. Enligt myndigheten Trafikanalys kommer behovet av transporter och resor att fortsätta öka i framtiden. Det är dags att släppa de ideologiska skygglapparna och planera för mer av allt resande även i framtiden, både bil och kollektivt.

ANNONS

Anders Ydstedt

ordförande Kungliga Automobil Klubben, KAK, expertråd

ANNONS