Lyssna på er befolkning och planera trafiken bättre

En stor majoritet av Göteborgsregionens invånare anser att politikerna troligen eller absolut inte planerar rätt inför den växande bilismens behov, skriver, Kungliga automobilklubben, KAK.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Infrastrukturfrågor spelade en avgörande roll för valutgången i Göteborg. Västlänken diskuterades ännu en gång flitigt och parkeringsfrågan var het. Många p-platser är på väg att försvinna i centrala Göteborg. Detta försvårar för både handel och annan verksamhet. Här måste staden tänka om.

Transporter är livsviktiga

Alla enskilda frågor i debatten om infrastrukturen är viktiga. Samtidigt är det angeläget att debatten inte stannar här. Transporter är livsviktiga och infrastruktur är dyrt. Därför måste politiker och planerare lyfta blicken och ställa den långsiktigt viktiga frågan om Göteborgsregionen är inne på rätt väg?

Kungliga Automobil Klubben (KAK) har genom en valenkät frågat samtliga partier som satt i kommunfullmäktige i Göteborg från 2014 till 2018 hur de tänker möta behovet från framtidens bilism. Det varierar mellan partierna, men det finns en relativt bred politisk enighet om att planeringen ska styra människor att köra mindre bil. Tyvärr valde inte alla partier att svara, men detta är vad vi kan utläsa av de svar vi fått.

ANNONS

En stor majoritet, 73 procent, svarar att politikerna troligen eller absolut inte planerar rätt. Det spelar ingen roll vilket parti man sympatiserar med, en majoritet är missnöjda hos alla partier.

KAK gjorde också en Skop-undersökning om hur invånarna i regionen anser att politikerna sköter planeringen för att möta behovet från bilismen. Bara en av fyra, 26 procent, anser att politikerna planerar rätt inför den växande bilismens behov. En stor majoritet, 73 procent, svarar att politikerna troligen eller absolut inte planerar rätt. Det spelar ingen roll vilket parti man sympatiserar med, en majoritet är missnöjda hos alla partier.

En levande stad kräver öppenhet

En levande stad kräver öppenhet. Därför måste plats reserveras för pendling i och kring Göteborg. Plats för rörelse är motsatsen till murar. Ställs förtätning som motsats till mobilitet, vilket mycket av nuvarande trafikplan utgår ifrån, blir förtätningen en mur. Det finns en risk att dagens förorter kan bli morgondagens stadsområde och vice versa. För att Göteborg ska kunna utvecklas krävs att staden är tillgänglig för alla.

KAK vill därför uppmana Göteborgs politiker att lyssna till sina väljare för att skapa ett större förtroende för trafikplaneringen och politiken i stort. Tänk större om framtidens bilism och mobilitet!

Framtidens bilar är tysta, säkra och miljöanpassade. När de kör själva kommer de också att ta mindre plats och möjligheterna till flexiblare parkering ökar. Det skulle Göteborg och Västra Götaland tjäna på i form av högre tillväxt, ökad frihet och bättre trafiksäkerhet.

ANNONS

Thomas Lindskog

ordförande, KAK Västra

Anders Ydstedt

ordförande, Expertrådet, KAK

ANNONS