Åberg menar att Björkåfrihet använder begreppet folkmord i PR-syfte och att folkmord inte kan ske eftersom den palestinska befolkningen inte närmar sig noll. Det är en makaber syn på saken, skriver debattörerna.
Åberg menar att Björkåfrihet använder begreppet folkmord i PR-syfte och att folkmord inte kan ske eftersom den palestinska befolkningen inte närmar sig noll. Det är en makaber syn på saken, skriver debattörerna.

Lyssna på den växande judiska proteströrelsen, Åberg

Hundratusentals människor världen över demonstrerar mot Israels bombningar av Gaza. Tusentals av dem är judar, som även blockerat ingången till Vita huset i protest mot USA:s stöd till Israel. Inte i vårt namn, är deras budskap. I stället för att sälla sig till de grupper som vill skapa rättvis fred, väljer Åberg, ordförande Socialdemokratiska Israelvänner, att försvara Israels folkrättsbrott, skriver företrädare för Björkåfrihet.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

24/10 Var är Björkåfrihets sympati för de israeliska offren?

17/10 Omvärlden är skyldig att stoppa det förestående folkmordet i Gaza

Omvärlden är skyldig att agera för att stoppa folkmord, skrev vi i vår debattartikel. Vi skrev att risken för etnisk rensning, eller till och med folkmord, var överhängande och att det internationella samfundet är skyldigt att agera enligt FN-principen Responsibility to protect.

Åberg menar att Björkåfrihet använder begreppet folkmord i PR-syfte och att folkmord inte kan ske eftersom den palestinska befolkningen inte närmar sig noll. Det är en makaber syn på saken. Skyldigheten att skydda gäller även i förbyggande syfte – inte när en folkgrupp är på gränsen till att bli utrotad.

ANNONS

Den 19 oktober, två dagar efter att vår debattartikel publicerades, deklarerade FN att det finns en risk för folkmord på den palestinska befolkningen och manade det internationella samfundet att agera. Bakgrunden FN angav var uttalanden av israeliska politiska ledare tillsammans med de militära aktionerna i Gaza och dödande på Västbanken. De tydliggjorde även att det strider mot internationell rätt att utsätta civila för svält som en del av krigföring och att bomba skolor och sjukhus.

Eniga om ordval

Björkåfrihet och FN är alltså eniga om ordvalet i detta sammanhang. Men det passar Åbergs världsbild bättre att vi associeras med Iran, än med FN.

Åberg tycker att det hedrar Israel att de uppmanat befolkningen i norra Gaza att lämna området. Hade de inte gjort det, hade civila verkligen drabbats menar han. Att uttrycka sig på det sättet när över 7000 civila mördats är hårresande. Och inte heller här har han stöd i de lagar som finns. Belägringen av Gaza, evakueringsorder och tvångsförflyttningar strider mot internationell rätt. Faktum är att merparten av Gazas befolkning befinner sig där för att de tvångsförflyttats av Israel. Uppmaningen att lämna norra Gaza behöver ses mot bakgrund av Israels historia av att tvångsförflytta palestinier och sedan annektera palestinsk mark.

Rättvisa innebär att man respekterar internationell rätt, det vill säga ett slut på ockupationen, rätten till återvändande och rätten till självbestämmande

Björkåfrihet vill ha fred för alla människor i området. Det går inte att skapa hållbar fred utan rättvisa. Rättvisa innebär att man respekterar internationell rätt, det vill säga ett slut på ockupationen, rätten till återvändande och rätten till självbestämmande. Åberg, lyssna på den växande judiska proteströrelse som kräver att folkmord inte sker i deras namn och som vill bygga varaktig fred – inte bara för att det är rätt utan också för att det är det enda som kan ge trygghet och ett gott liv åt alla.

ANNONS

Mikela Lundahl Hero, ordförande Björkåfrihet

Kristin Ivarsson, generalsekreterare Björkåfrihet

Maria Padrón Hernández, solidaritets- och hållbarhetschef Björkåfrihet

ANNONS