Det är av största betydelse att Göteborgs stad struntar i LRF:s ovetenskapliga klimatanalyser och går vidare och sätter mål för minskad klimatpåverkan från livsmedel, skriver Jonas Paulsson.
Det är av största betydelse att Göteborgs stad struntar i LRF:s ovetenskapliga klimatanalyser och går vidare och sätter mål för minskad klimatpåverkan från livsmedel, skriver Jonas Paulsson.

LRF har fel – animalier är enorma klimatbovar

Att animalier, och särskilt kött och mejeriprodukter, inte skulle öka koldioxidutsläppen saknar faktastöd, skriver Jonas Paulsson, Köttfri måndag.

ANNONS
|

Slutreplik

Vegonormen, 11 och 16/4

Sofia Karlsson, ordförande för LRF Västra Götaland och Stefan Silebäck, ordförande för LRF Göteborg, skriver 16 att Göteborgs stad inte ska lyssna på miljöförvaltningens nya klimatrapport "Fossilfritt Göteborg – vad krävs?" eftersom animalier inte ökar koldioxidutsläppen. Påståendet saknar faktastöd. Animalier, speciellt kött och mejeriprodukter, är enorma klimatbovar. Göteborgs stad bör därför utforma en bred köttminskningsstrategi, precis som miljöförvaltningen föreslår.

Karlsson och Silebäck pekar ut fossila bränslen som den största klimatfaran. Det stämmer. Men miljöförvaltningen skriver i sin rapport att det inte räcker att jordbruket ställer om till fossilfritt, utan konsumtionen av kött och mejeriprodukter måste minska drastiskt.

ANNONS

Tung uppbackning

Bakom kravet på en minskad köttkonsumtion av klimatskäl står en rad tunga organisationer som FN, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Svensk mat- och miljöinformation.

Enligt FN står djurhållningen för 14,5 procent av världens växthusgaser och enligt Naturvårdsverkets rapport "Hållbara konsumtionsmönster" är i dag växthusgasutsläppen som orsakas av varje svensks matkonsumtion omkring 1,8 ton per år, och 75 procent kommer från kött- och mejerikonsumtion. Att kött, mejeriprodukter och fisk successivt ersätts med växtbaserad föda är en nödvändig förutsättning för att kunna pressa ner de årliga växthusgasutsläppen från maten till hållbara 0,3 ton per person år 2050.

Naturskyddsföreningens rapport "Det subventionerade köttet" förespråkar en generell klimatavgift på all köttkonsumtion. Både Världsnaturfonden och Svensk mat- och miljöinformation driver kravet på halverad svensk köttkonsumtion till 2030 av bland annat klimatskäl.

Strunta i LRF:s analyser

Det är av största betydelse att Göteborgs stad struntar i LRF:s ovetenskapliga klimatanalyser och går vidare och sätter mål för minskad klimatpåverkan från livsmedel. Genom att servera vegetarisk mat i kommunala verksamheter och ersätta mejeriprodukter med vegetabiliska alternativ minskar växthusgasutsläppen radikalt.

Jonas Paulsson

Köttfri måndag

ANNONS