Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Att stoppa privata vårdgivare från att ta emot både regionens och försäkringsbolags patienter vore dock ogenomtänkt. Risken finns då att privata kliniker väljer att bara ta emot försäkringspatienter. På så vis ökar tudelningen av sjukvården, eftersom de som saknar en privat sjukvårdsförsäkring blir kvar i ett offentligt system med färre alternativ, skriver debattörerna.

LO vill att alla ska vänta längre på vård

LO:s Lisa Bengtsson och Ulrika Lorentzi lovprisar regeringens ambition att begränsa privata vårdförsäkringar. Om regeringen får som den vill skulle väntetiderna dock bli längre och vården mer tudelad, skriver bland andra Emanuel Örtengren, Timbro.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

21/8 Privata sjukvårdsförsäkringar söndrar vården inifrån

I sin debattartikel målar LO upp en bild av att det bara är snuviga akademiker som tecknar privata vårdförsäkringar. Faktum är att försäkringarna är vanliga även bland LO:s kärngrupper – en femtedel av försäkringstagarna finns till exempel inom bygg och anläggning.

9 av 10 har inte tecknat försäkringen själva, utan genom sin arbetsgivare eller fackförbund. Hälften av alla fackförbund, däribland flera TCO-förbund och de flesta Saco-förbunden, erbjuder vårdförsäkringar till sina medlemmar. Eftersom regionernas personal aldrig behandlar försäkringspatienter går det inte att dra någon annan slutsats än att LO bara ogillar privata vårdgivare.

Friskare arbetsliv

LO har rätt i att hälso- och sjukvårdslagen reglerar att den som har störst medicinskt behov också ska få vård först. Men få behov är så enkla att de går att mäta på en linjär skala, och de privata försäkringarna får enligt lag inte omfatta akut vård. Samtidigt innebär de privata försäkringarna att sjukvården får ett ekonomiskt tillskott, och att företag och fack investerar i ett friskare arbetsliv kan hela samhället tjäna på i form av färre sjukdagar.

Det stora problemet i svensk sjukvård är inte de privata försäkringarna, som bara står för en procent av vårdkostnaderna, utan att det offentliga inte lever upp till sina löften. I rapporten från Vårdanalys som LO hänvisar till konstateras det att över hälften av regionernas patienter får vänta mer än 30 dagar på vård. Över tid har regionerna blivit sämre på att uppfylla tidsgränserna i den lagstadgade vårdgarantin för såväl besök som åtgärd i den specialiserade vården.

Det stora problemet i svensk sjukvård är inte de privata försäkringarna, som bara står för en procent av vårdkostnaderna, utan att det offentliga inte lever upp till sina löften.

Slutsatsen bör inte vara att stänga dörren för privata alternativ, utan att se till så att den offentliga sjukvården levererar vad den har lovat. Det ligger ett särskilt ansvar på huvudmän som sluter avtal med flera vårdgivare att kontrollera att garantierna för offentliga patienter faktiskt efterlevs.

Att stoppa privata vårdgivare från att ta emot både regionens och försäkringsbolags patienter vore dock ogenomtänkt. Risken finns då att privata kliniker väljer att bara ta emot försäkringspatienter. På så vis ökar tudelningen av sjukvården, eftersom de som saknar en privat sjukvårdsförsäkring blir kvar i ett offentligt system med färre alternativ. Ett sådant sjukvårdssystem tror vi inte att LO:s medlemmar vill se.

Emanuel Örtengren, välfärdsansvarig Timbro

Warda Fatih, rapportförfattare Timbro och läkarstudent

Isac Riddarsparre, rapportförfattare Timbro och AT-läkare