Livsviktigt med en bättre arbetsmiljö

En investeringsplan krävs för att rädda arbetsmiljön inom vård, skola, omsorg. Det visar den utbredda stressrelaterade ohälsan i den offentliga sektorn, skriver Margareta Bernås (L).

ANNONS
|

Något har hänt med arbetsmiljön på våra sjukhus, vårdcentraler, skolor och inom vård och omsorg. Halland, både regionen och kommunerna, håller mycket hög standard då det gäller att utföra arbeten med hög kvalitet, den offentliga sektorn i Halland, ligger ofta högt rankad i kvalitetskontroller. Men det är alarmerande många anställda som har stressrelaterad ohälsa, och inom flera verksamheter är det ofta svårt att rekrytera personal och svårt att behålla kvalificerade yrkeskategorier. Det är politikens uppgift att lösa dessa problem.

Arbetsmiljöverket har uppdrag att utforma föreskrifter för dagens arbetsliv och har utarbetat föreskrifter som verktyg för att motverka skadlig stress, psykiska påfrestningar, diskriminering och ojämlikhet på våra arbetsplatser. Våra skolor omfattas också av dessa föreskrifter.

ANNONS

Arbetsgivare är ansvarig att följa de föreskrifter som verksamheten bedriver. Inom den offentliga sektorn är det olika nämnder, som har arbetsgivaransvaret, där vi politiker ska styra medel, för att se till att arbetsmiljön är god och gällande föreskrifter följs.

Det är nu hög tid att prioritera de mänskliga resurserna på alla våra offentliga arbetsplatser och investera i en god arbetsmiljö, att inte bara den goda kvaliteten handlar om arbetet och produkter som levereras, utan att de mänskliga resurserna omhuldas och vi får god arbetsmiljö på våra offentliga arbetsplatser så att kreativitet, kompetens och arbetsglädje kan få utrymme.

Vi Liberaler vill att alla nämnder ger alla arbetsledare tydligt och verksamt mandat samt resurser att gestalta en god arbetsmiljö som tar tillvara kompetens och kreativitet hos all personal.

Konstruktivt arbetsmiljöarbete

Vi vill ha ett konstruktivt arbetsmiljöarbete, som sprider kunskap om gällande arbetsmiljöföreskrifter till anställda och elever och kontinuerligt belyser varje anställds arbetssituation och säkerställer att man arbetar i lagstiftarens anda.

Vi vill att den som fördelar arbetet alltid ska ha arbetsmiljöansvaret för att kunna ta hänsyn till belastningen för var och en, människor är olika, men behöver vara med i arbetslivet utifrån sina förutsättningar.

Att nyanlända som kommer in i arbetslivet får kunskap om vårt regelverk inom arbetslivet är viktigt, för den enskilde, för vårt välfärdssystem och motverkar konkurrens med dålig arbetsmiljö.

ANNONS

Margareta Bernås (L)

Varbergsnämnden region Halland

ANNONS