Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Liberalerna har formulerat visionen att Sverige år 2030 inte ska ha några utsatta bostadsområden, skriver debattörerna. Bild: Anna Tärnhuvud, Magnus Fröderberg, Per Wahlberg
Liberalerna har formulerat visionen att Sverige år 2030 inte ska ha några utsatta bostadsområden, skriver debattörerna. Bild: Anna Tärnhuvud, Magnus Fröderberg, Per Wahlberg

Liberalerna: ”Så lyfter vi Sveriges utsatta områden"

Att lyfta utanförskapsområden handlar om att lyfta hela landet. Därför kräver vi långsiktiga åtgärder för ett Sverige som håller ihop och kommer att presentera över 200 politiska förslag på hur vi ska komma dit, skriver Nyamko Sabuni (L), Robert Hannah (L) och Axel Darvik (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det är ett enormt politiskt svek att Sverige har 60 utanförskapsområden. Alltför många politiker har inte vågat konfrontera hot mot vår välfärd, frihet och jämställdhet. I det glömda Sverige lever över en halv miljon människor med problem som trångboddhet, dåliga skolor, arbetslöshet, kriminalitet och otrygghet. Vi har blivit ett land där inte alla har samma förutsättningar att utvecklas, att bygga sig en bättre framtid, att åtnjuta grundläggande fri- och rättigheter.

Utvecklingen med parallella samhällen är dålig för hela Sverige men allra värst för de som lever i dess närhet. I helgen drabbades Hjällbo av upplopp, våld och skjutningar och en man miste sitt liv. Enligt polisen är risken stor för fortsatta våldsamheter den närmsta tiden. Våld och kriminalitet ska konfronteras tidigt med rättsstatens fulla kraft. Det är en förutsättning för att människor ska kunna leva fria och trygga liv.

Övergripande integrationspolitik

Liberalerna presenterar inom kort Förortslyftet. Det är den mest genomarbetade och övergripande integrationspolitik som presenterats i Sverige. Det innehåller över 200 politiska förslag inom fem områden som bygger på en integrationspolitik med krav och möjligheter. Att lyfta utanförskapsområden handlar om att lyfta hela Sverige. Därför kräver vi långsiktiga åtgärder för ett Sverige som håller ihop.

1. Inga utsatta områden ska vara ett nationellt mål. Alla integrations- eller migrationspolitiska reformer måste bygga på en konsekvensanalys om reformerna minskar eller ökar utanförskapet. Grunden ska vara att öka egenförsörjningsgraden, inte sätta människor i bidrag.

2. Sänk skatten på låga inkomster – 1 000 kronor mer kvar i plånboken. Marginalskatten vid låga inkomster måste sänkas. Ett nytt kraftfullt och permanent jobbskatteavdrag bör införas i takt med att ekonomin tillåter. Denna reform bör sammantaget leda till att en lokalvårdare, kaféanställd eller barnskötare få 1000 kronor mer kvar i plånboken varje månad.

3. Ta tillbaka makten från gängen. Ingen enskild åtgärd är viktigare för att långsiktigt få ned brottsligheten än att hindra att barn och unga fastnar i en kriminell livsstil. Det krävs fler poliser, ökade befogenheter för socialtjänst, mindre sekretess mellan myndigheter och möjlighet till längre sluten ungdomsvård.

4. Värna demokratiska värderingar. Satsa på feministiska krafter som står upp mot förtryck i utsatta områden samtidigt som bidrag till extremister stoppas. Vidare ska alla som växer upp i Sverige i skolan ta del av de viktigaste texterna om demokrati och jämställdhet - en demokratikanon.

5. Fler bostadsrätter och ägarlägenheter. I utsatta områden dominerar hyresrätten, som också är den dyrare boendeformen. Fler bostadsrätter och ägarlägenheter behöver byggas, och skapas genom ombildning av hyresrätter, i utsatta områden för att öka valfriheten och stärka den ekonomiska situationen för de som bor där.

6. En ny egnahemsrörelse. Under första hälften av 1900-talet kämpade många liberaler för att fler i arbetarklassen skulle få möjlighet att bygga sina egna hem. Mycket har ändrats sedan dess, men inte människors längtan efter en egen bostad. Det behövs mer färdigplanerad tomtmark för radhus och villor i, och nära de utsatta områdena för att fler ska ha möjligheten att förverkliga drömmen om ett egenbyggt hem.

7. Hembesöksprogram. Forskning visar att hembesöksprogram hos nyblivna föräldrar har långsiktigt förebyggande effekt för flertal former av sociala problematik samt uppmärksammar riskfamiljer. Genom tidiga hembesök och uppföljande insatser får såväl barnen som vårdnadshavare bättre förutsättningar till delaktighet och jämställda livsvillkor. Socialstyrelsen bör ta fram riktlinjer för kommuner att genomföra hembesöksprogram för nyblivna förstagångsföräldrar i områden som klassas som utsatta eller med en förhöjd riskfaktor.

8. Motprestation för försörjningsstöd. Den som får försörjningsstöd måste också få stöd att kunna försörja sig själv. Det är en fråga som är bärande för varje människas friheter och möjligheter att forma sitt liv. Socialtjänstlagen ger utrymme för kommuner att kräva deltagande i kompetenshöjande aktiviteter såsom arbetsträning, praktik och språkundervisning. Sådana krav bör göras obligatoriska i alla kommuner. I dag hindrar Socialtjänstlagen kommuner från att kräva att bidragstagare deltar i relevanta aktiviteter som direkt liknar förvärvsarbete.Kommuner bör tillåtas ställa krav på att bidragstagare deltar också i relevant samhällsnyttig verksamhet.

Vi tror på en svenskhet som är inkluderande och bejakar vår mångfald, men som sätter glasklara gränser mot förtryck.

Sverige ska vara ett land där alla barn får växa upp och utvecklas som fria människor och känna full delaktighet i det svenska samhället. Vi tror på en svenskhet som är inkluderande och bejakar vår mångfald, men som sätter glasklara gränser mot förtryck.

Utvecklingen går att vända. Liberalerna har formulerat visionen att Sverige år 2030 inte ska ha några utsatta bostadsområden.

Nyamko Sabuni (L), partiledare

Robert Hannah (L), integrationspolitisk talesperson

Axel Darvik (L), skolkommunalråd Göteborgs stad