Det är givetvis helt rimligt – om lärare ska kunna arbeta för elevernas bästa, och om arbetsuppgifterna ska vara förenliga med Barnkonventionen, är det uppenbart att deras fokus behöver ligga på undervisning och inte på att tvingas fatta beslut som riskerar att rasera samhällets förtroende för yrkeskåren, skriver debattören.
Det är givetvis helt rimligt – om lärare ska kunna arbeta för elevernas bästa, och om arbetsuppgifterna ska vara förenliga med Barnkonventionen, är det uppenbart att deras fokus behöver ligga på undervisning och inte på att tvingas fatta beslut som riskerar att rasera samhällets förtroende för yrkeskåren, skriver debattören. Bild: Stian Lysberg Solum

Liberalerna måste stoppa angiverilagen

Regeringen och Sverigedemokraterna vill tvinga lärare till att anmäla papperslösa elever. Om Liberalerna vill behålla sin trovärdighet måste de stoppa förslaget, skriver Hannes Snabb, Liberala Studenter.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

I Tidöavtalet har regeringen och Sverigedemokraterna kommit överens om att kommuner och myndigheter ska ha en skyldighet att anmäla papperslösa till Migrationsverket och Polismyndigheten. Förslaget skulle innebära att lärare skulle tvingas ange sina egna elever och i praktiken skulle den enskilda läraren ges mandat att avgöra om en elev ska få vara kvar i landet eller inte.

Kritiken från lärarkåren har varit omfattande. I en undersökning som Sveriges Lärare gjort uppgav 93 procent av lärarna att de inte kommer att följa en sådan lag med hänvisning till yrkesetiken. Det är givetvis helt rimligt – om lärare ska kunna arbeta för elevernas bästa, och om arbetsuppgifterna ska vara förenliga med Barnkonventionen, är det uppenbart att deras fokus behöver ligga på undervisning och inte på att tvingas fatta beslut som riskerar att rasera samhällets förtroende för yrkeskåren.

ANNONS

En anmälningsplikt riskerar att undergräva förtroendet för de berörda yrkesgrupperna och leda till att människor inte vågar söka sjukhusvård

Sveriges Lärare är dock inte ensamma med kritiken. Även resten av Saco-förbunden, med totalt 21 anslutna fackförbund, har motsatt sig förslaget då det även inom vården finns en uppenbar etisk konflikt. En anmälningsplikt riskerar att undergräva förtroendet för de berörda yrkesgrupperna och leda till att människor inte vågar söka sjukhusvård. Det vore ett stort svek mot samhällets mest utsatta.

Förvisso har regeringen och Sverigedemokraterna öppnat för att undantag kan behöva göras. Men enligt migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) handlar dessa undantag endast om de mest akuta fallen, såsom livsuppehållande vård, och att andra undantag inte är aktuella.

Fäller förslaget

Än har dock utredningen inte tillsatts vilket innebär att regeringen fortfarande har möjligheten att omvärdera sin ståndpunkt. Liberala Studenter uppmanar regeringen till att ta den chansen och undanta skol- och sjukvårdspersonal från anmälningsplikten i de direktiv som förväntas presenteras under hösten.

Om inte, ser vi inga andra alternativ än att Liberalerna fäller förslaget när det landar på riksdagens bord. Den yrkesmässiga integriteten måste vara överordnad regeringens häxjakt efter flyktingar.

Hannes Snabb, Riksordförande Liberala Studenter

ANNONS