Experimenthus. Boendeforskning är komplext och kräver samverkan mellan forskning och byggbranschen. Som ett bidrag till detta inviger vi i dag HSB Living Lab, ett unikt experimenthus på Chalmers där forskningen för första gången flyttar in till de boende under tio år, skriver debattörerna.
Experimenthus. Boendeforskning är komplext och kräver samverkan mellan forskning och byggbranschen. Som ett bidrag till detta inviger vi i dag HSB Living Lab, ett unikt experimenthus på Chalmers där forskningen för första gången flyttar in till de boende under tio år, skriver debattörerna.

Levande experimenthus skyndar på smart boende

Sveriges behöver 700 000 fler bostäder och nu ökar takten i byggandet. Frågan är dock om kunskapen om boendekvalitet och hållbarhet hänger med. Här behövs nya arbetsmodeller som snabbt kan ge resultat och som fångar in framtidens nya boendevanor, skriver Stefan Bengtsson, Chalmers, Lars Göran Andersson, HSB och Mats Bergh, Johanneberg Science Park.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

I dag invigs ett nytt unikt samverkansprojekt som testar framtidens boende. Ett living lab, ett fullskaligt bostadshus där de boendes konkreta användning studeras dygnet runt. Vi ser detta som ett avgörande bidrag till att förbättra och utveckla villkoren och modellerna för forskning i samverkan så att Sverige kan behålla sitt världsrykte som landet med höga boendekvaliteter.

Bostadsbristen kräver hög byggtakt, men det riskerar att ske på bekostnad av nya hållbara lösningar och bibehållna boendekvaliteter. Vi behöver snabbt få fram testarenor för att kunna utveckla nya boendeinnovationer. I dag går det för långsamt och det finns en stor risk att de lösningar vi bygger riskerar att vara föråldrade när de väl är färdiga om några år. Vi måste satsa på att hitta nya och bättre modeller för samverkan mellan forskning och näringsliv för att inte upprepa tidigare misstag.

ANNONS

Stort behov av innovationer

Förfrågningar till byggherrar från Chalmers, KTH och andra högskolor om att testa nya innovationer som till exempel fasadmaterial och värmesystem är inte ovanligt. Tyvärr tackar vi ofta nej. Villkoren och modellerna för samverkan är alltför ofta ogynnsamma och ineffektiva. Samtidigt har behovet av innovationer för mer hållbart boende aldrig varit större. I dag råder akut bostadsbrist i landets många städer och regeringen har lovat 700 000 nya bostäder till 2025. Vi får inte upprepa 60-talets misstag då produktionstakten ökade på bekostnad av kvaliteten. Att använda nyproduktionsprojekt som testarenor för boendeforskning är inte hållbart.

Öka tempot

Tempot från innovation till färdig produkt måste öka. I dag tar det tio år för en god idé att nå ut på marknaden. Det håller inte när vi ska bygga framtidens hållbara bostäder redan i dag. Forskningsmässiga framsteg inom boendeutveckling har nästan avstannat sedan 1950-talet. I det snabbt föränderliga samhälle vi ser i dag behöver vi snarast ny kunskap om bostadsvanor och nya boendekvaliteter.

Boendeforskning är komplext och kräver samverkan mellan forskning och byggbranschen. Som ett bidrag till detta inviger vi i dag HSB Living Lab, ett unikt experimenthus på Chalmers i Göteborg. Ett hus där forskningen för första gången flyttar in till de boende under en så lång tid som tio år. En kreativ miljö för långsiktig och bred forskning om boendekvaliteter i realistiska boendemiljöer som omfattar allt från boendevanor till digitala verktyg. Målet är att snabbt gå från problemformulering till innovation och test av denna i en realistisk miljö och sedan ta steget till tillämpning på bostadsmarknaden.

ANNONS

Ny form av samverkan viktig

Detta är unikt i sig men lika viktigt är den nya samverkansformen. Ett målinriktat arbete där tolv partners gått samman och skapat en långsiktig forskningsfond med syfte att bidra till hållbara boendelösningar.

Vi ser detta som ett viktigt bidrag till det som visat sig vara framgångsreceptet, nämligen samverkan mellan forskning och näringsliv. I dag besöker Helene Hellmark Knutsson (S), ministern för högre utbildning och forskning, Göteborg och HSB Living Lab. På plats finns vi alla i projektet HSB Living Lab med följande uppmaningar till ministern och regeringen:

l Bygg vidare på det som visat sig fungera, samverkan mellan akademi och näringsliv. Uppmuntra fler samverkansprojekt knutna till testarenor av HSB Living Labs slag. På så sätt kommer nya forskningsresultat snabbt ut i samhället.

l Uppmärksamma och sprid det nya arbetssättet ”Co-creation workshop”. Här kan forskare, studenter och näringslivsrepresentanter genom korta och kärnfulla workshops i samverkan snabbt utveckla, testa och sprida nya idéer och hållbara produkter till marknaden. För detta syfte finns science parks, vars styrka är den nyckelroll de har i att driva på utvecklingen och minska de gap som annars kan hindrar en effektiv samverkan.

l Främja möjlighet till en snabb uppstart av gemensamma forskningsfonder där akademi och näringsliv solidariskt delar på kostnader likväl som resurser och kunskap. Här finns en unik möjlighet att skyndsamt nå resultat och en flexibilitet som ger tillämpbara forskningsresultat.

ANNONS

Forskningsproposition

I höst lägger regeringen fram en forskningsproposition för de kommande tio åren. Den behöver ange riktningen framåt. Vi anser att samarbete mellan akademi och näringsliv i transparenta arbetsformer är en central och banbrytande väg att gå. Det Sverige, som en ledande forskningsnation behöver, är samverkan.

Stefan Bengtsson

rektor, Chalmers i Göteborg

Lars Göran Andersson

vd, HSB Göteborg

Mats Bergh

vd, Johanneberg Science Park

ANNONS