Vi föreslår därför att dessa privata vårdgivare ges ett nationellt uppdrag att korta köerna för fem åtgärder där vårdgarantin kontinuerligt överskrids och där de regionala skillnaderna i tillgänglighet är stora. Dessa åtgärder är grå starr-kirurgi, framfallskirurgi, höft – och knäproteskirurgi samt ryggkirurgi, skriver debattören. Bilden är en genrebild.
Vi föreslår därför att dessa privata vårdgivare ges ett nationellt uppdrag att korta köerna för fem åtgärder där vårdgarantin kontinuerligt överskrids och där de regionala skillnaderna i tillgänglighet är stora. Dessa åtgärder är grå starr-kirurgi, framfallskirurgi, höft – och knäproteskirurgi samt ryggkirurgi, skriver debattören. Bilden är en genrebild. Bild: MIKAEL FRITZON / TT

Låt privata vårdgivare korta köerna

Regeringen gick till val på att korta vårdköerna. Men köerna är fortfarande rekordlånga. Nästan hälften av alla som väntar på en operation i Sverige får vänta längre än den lagstadgade vårdgarantin. Denna onda cirkel måste brytas och en viktig del av lösningen är att låta privata vårdgivare vara med och korta köerna, skriver Lena Furmark, Svenskt näringsliv.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Under de senaste åren har åtskilliga miljarder satsats på att förbättra tillgängligheten i svensk hälso- och sjukvård. Bara i årets vårbudget ges ytterligare sex miljarder kronor extra till regionerna. Det rör sig återigen om nya pengar utan tydliga krav på motprestationer. Men nya miljardtillskott kommer inte att lösa vårdens problem.

Regeringen gick till val på att korta vårdköerna. Men köerna är fortfarande rekordlånga. Nästan hälften av alla som väntar på en operation i Sverige får vänta längre än den lagstadgade vårdgarantin. Detta försämrar inte bara livskvaliteten för de många köande. Det innebär också stora kostnader för samhället, bland annat för sjukskrivningar. Patienter som väntar på en operation riskerar att sjukdomen eller skadan förvärras under väntetiden. Långa väntetider kan dessutom göra att behandlingar kräver mer resurser och längre sjukskrivningar när de väl blir av.

ANNONS

Denna onda cirkel måste brytas. Dagens långa köer visar att regionerna inte klarar att på egen hand skapa ett vårdutbud som möter medborgarnas behov, trots alla de extra miljarderna i stöd.

Många privata vårdgivare bedömer att de med bibehållen kvalitet och patientsäkerhet samt befintlig personalstyrka, kan utöka sin kapacitet med 5–10 procent eller mer

Svenskt näringsliv vill peka på hittills förbisedda möjligheter att snabbt öka vårdkapaciteten och dessutom ge mer vård för varje skattekrona. I samverkan med den offentligdrivna vården kan privata vårdgivare ha en viktig roll för att minska vårdköerna – både i dag och i framtiden. Många privata vårdgivare bedömer att de med bibehållen kvalitet och patientsäkerhet samt befintlig personalstyrka, kan utöka sin kapacitet med 5–10 procent eller mer.

Bild: STEFAN TELL

Vi föreslår därför att dessa privata vårdgivare ges ett nationellt uppdrag att korta köerna för fem typer av operationer där vårdgarantin kontinuerligt överskrids och där de regionala skillnaderna i tillgänglighet är stora. Dessa är grå starr-kirurgi, framfallskirurgi, höft – och knäproteskirurgi samt ryggkirurgi.

Stor grupp människor

En nationell insats inom dessa fem vårdområden kan snabbt minska köerna och bidra till en mer jämlik vård för patienter i hela landet. Insatsen kan sedan utvidgas till fler områden.

Dessa åtgärder rör diagnoser som drabbar en stor grupp människor. De kan dessutom ofta utföras utanför de stora akutsjukhusen och patienterna har möjlighet att röra sig utanför sin region för vård. Med ett nationellt erbjudande om operationskapacitet som landets samtliga regioner kan nyttja, kan fler patienter erbjudas vård inom vårdgarantin.

ANNONS

Kostnaderna för ett sådant initiativ avgörs av hur upphandlingar och förfrågningsunderlag utformas. Men det finns goda förutsättningar för kvalificerade uppskattningar. Vårdföretagarna har gjort beräkningar med utgångspunkt i SKR:s väntetidsdatabas samt de ersättningar som i dag utgår för åtgärderna.

Nationell satsning

För att ta hand om de patienter som i nuläget står i kö inom de fem diagnoserna är den uppskattade kostnaden drygt 500 miljoner kronor. Detta kan ställas mot de tiotals miljarder skattekronor som flera regeringar satsat på att korta köerna utan resultat.

En nationell satsning kan göras inom ramen för etablerade upphandlingsformer. Upphandling kan ske via lämplig myndighet, genom SKR och Adda, eller via en eller flera regioner.

En sådan reform skulle inte bara gagna de patienter som väntar på vård inom de fem åtgärdsområdena. Den skulle samtidigt frigöra resurser i såväl i primärvården som på de stora akutsjukhusen och därmed gynna betydligt fler patienter.

Förslaget innebär till skillnad från många andra initiativ för ökad tillgänglighet inte någon ökad ekonomisk risk för skattebetalarna eftersom ersättning utgår för konkreta vårdåtgärder och inte försvinner i ett svart hål.

Oacceptabelt lång

Huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården är regionernas. Men de har i många år brustit i sitt ansvar för att ge patienter vård i tid. Priset betalas av patienterna – och övriga delar av samhället.

ANNONS

Väntan på vård är oacceptabelt lång för alldeles för många. Regeringen bör därför agera skyndsamt för att korta köerna genom att ta tillvara på potentialen hos de privata vårdgivare som i dag verkar i sjukvårdssystemet.

Lena Furmark, välfärdsexpert Svenskt näringsliv

ANNONS