Vi har inom Göteborgs stad stärkt det strategiska greppet om näringslivspolitiken. På senare tid har vi tagit flera stora steg framåt som kommer att gynna näringslivet, tillväxten och jobben, skriver Ann-Sofie Hermansson (S).
Vi har inom Göteborgs stad stärkt det strategiska greppet om näringslivspolitiken. På senare tid har vi tagit flera stora steg framåt som kommer att gynna näringslivet, tillväxten och jobben, skriver Ann-Sofie Hermansson (S).

Låt näringslivet lyfta samhället

Det är företagen som driver tillväxten, skapar en stor del av jobben och genererar resurser som är nödvändiga för välfärden. Därför är det så glädjande att det går bra för näringslivet i Göteborg. Men vi får inte stå stilla. På torsdag röstar jag för ett nytt program som ska stärka näringslivet och har som mål att skapa 120 000 nya jobb fram till 2035, skriver Ann-Sofie Hermansson (S).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Näringslivet i Göteborg går riktigt bra. Tillväxten är hög. Exporten växer. Besöksnäringen blomstrar. Sysselsättningen ökar. Arbetslösheten sjunker – även i utsatta grupper. Göteborgsregionen har under lång tid haft lägre arbetslöshet än Stockholmsregionen. Det är en styrkeposition som till stora delar är näringslivsdriven.

Särskilt bra går det för mobilitetsklustret. Jag är väldigt nöjd med att vi lyckades övertyga Geely att lägga sitt europeiska innovationscenter i Göteborg. Där rullar nu planprocessen på i god takt. I höstas lanserades det nya svenska elektromobilitetslabbet, med sannolik adress Göteborg. AB Volvo kraftsamlar på Campus Lundby, bland annat via flytten av Volvo CE:s huvudkontor från Bryssel. Zenuity, Volvo Cars och Autolivs joint venture, och RISE, det statliga bolaget för industriforskning, har båda öppnat huvudkontor på Lindholmen. Sammantaget är framdriften så stark att man får Silicon Valley-vibbar.

ANNONS

Företagen driver tillväxten

Att det går bra för näringslivet är viktigt för hela samhället. Det är företagen som driver tillväxten, som står för en stor del av jobbskapandet och som genererar de resurser som krävs för att säkra kvaliteten i välfärden. Utan toppresterande företag vore Göteborg inte särskilt mycket att ha.

Därför får framgången inte tas för given. Tvärtom. För att klara konkurrenskraften måste man hela tiden blicka framåt. På en stentuff marknad blir det oundvikligen så att den som står stilla tappar mark.

Med de förutsättningarna har vi inom Göteborgs stad stärkt det strategiska greppet om näringslivspolitiken. På senare tid har vi tagit flera stora steg framåt.

Det nya entreprenörskvarteret YESBOX har öppnat i Gamlestaden. Där finns utmärkta möjligheter för nya och nysatsande företagare. När det gäller stadens service till näringslivet görs ett aktivt och systematiskt förbättringsarbete. Resultaten är goda. Företagen är nu betydligt mer nöjda med stadens agerande än för några år sedan. Den relativt nystartade strategiska näringslivsdialogen – som ska öka samverkan mellan politiken, näringslivet och akademin – börjar ge resultat. Bland annat skapas nu, på initiativ från ett dialogmöte, en sammanhållen struktur kring de olika testbäddsverksamheterna.

Nytt näringslivsstrategiskt program

Till detta ska läggas det förslag till näringslivsstrategiskt program som arbetats fram. Programmet, som är det första i sitt slag i Göteborg, hanteras av kommunfullmäktige på torsdag. Syftet är att långsiktigt öka styrkan i de näringslivsutvecklande insatserna. För mig blir det ett solklart ja till förslaget.

ANNONS

Förslaget till program har flera styrkor. En är att fokus ligger på att skapa fler jobb. Det är precis rätt ingång. Det är jobbskapandet som det näringslivsfrämjande arbetet i slutändan måste leverera. Nu blir målet 120 000 nya jobb i Göteborgsregionen fram till 2035. Det är offensivt, men inte orealistiskt.

En annan styrka är den gedigna strategiska analysen. I ett heltäckande näringslivsfrämjande arbete behöver ansträngningarna inriktas på sex strategiska områden. För att de 120 000 nya jobben ska kunna skapas måste ordentliga framsteg göras när det gäller kompetensförsörjning, attraktionskraft, infrastruktur/tillgänglighet, markberedskap/fysisk planering, företagsklimat och innovationskraft.

Ytterligare en styrka är att förslaget har tagits fram i en bred process. Massor av företag och andra aktörer har varit involverade. Detta har i sig varit en god investering. Programmet är verkligen välförankrat.

Samverkan vår största konkurrensfördel

Det är intressant att konstatera att nästan alla som är involverade i dessa frågor identifierar samverkan som Göteborgs största konkurrensfördel. Vi är väldigt bra på att – i samarbete mellan näringslivet, akademin och det offentliga – tillvarata möjligheter och lösa problem. Det måste vi vara även framöver.

Det är nu mycket angeläget att programmet, som är allmänt hållet, snabbt börjar omsättas i konkret och praktisk handling. Detta får för allt i världen inte bli en hyllvärmare. Att näringslivet går bra är ingen garant för framtida framgångar. Näringslivsutvecklingen måste hela tiden drivas på. I detta har Göteborgs stad en mycket viktig roll att spela.

ANNONS

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande

ANNONS