Barn berättar för oss om en mångbottnad oro i skenet av pandemin och den hotande depressionen. Vi vet att barn som växer upp i fattigdom känner ansvar för familjens ekonomiska situation, skyddar sina föräldrar genom att inte berätta hemma om kostnader och undviker situationer som innebär utgifter, skriver debattörerna.
Barn berättar för oss om en mångbottnad oro i skenet av pandemin och den hotande depressionen. Vi vet att barn som växer upp i fattigdom känner ansvar för familjens ekonomiska situation, skyddar sina föräldrar genom att inte berätta hemma om kostnader och undviker situationer som innebär utgifter, skriver debattörerna. Bild: Foto: Majblommans riksförbund

Låt inte pandemin stoppa Majblomman från att hjälpa utsatta barn

Nu när inga barn kommer att sälja majblommor till förmån för de mest utsatta barnen riskerar redan hårt pressade familjer att få det ännu sämre. Politiker på alla nivåer måste göra mer för att minska barns utsatthet, skriver bland andra Tove Lindahl Greve, generalsekreterare Majblommans Riksförbund.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Våren 2020 blir den första på 113 år utan barn som säljer majblommor. Vi måste skjuta upp insamlingen på grund av det nya coronaviruset. Tyvärr betyder det att majblommeföreningar i hela Sverige kommer att få svårt att dela ut ekonomiskt stöd till barn i familjer utan marginaler - en grupp som befaras växa som konsekvens av det rådande ekonomiskt läget. Vi har snabbt ställt om för att genomföra en digital insamling, men om den inte levererar finns inga reserver. Det finns inga garantier för att Majblomman kommer att kunna hjälpa som vanligt. Och utan Majblomman blir det kanske ingen simskola, ingen cykel till sommaren, inget besök på Liseberg och inget dagläger med fotbollen.

ANNONS

Delade ut 2,6 miljoner

Tusentals familjer i Göteborgs kommun behöver Majblomman för att kunna ge barnen tillgång till lek, vila och fritid. Något de numera har lagstadgad rätt till enligt barnkonventionens artikel 31. Förra året delade Göteborgs och Mölndals majblommeföreningar ut över 2,6 miljoner kronor till många, många barn i respektive kommun. 700 000 kronor gick till kläder och skor, en grundläggande nödvändighet för att kunna delta i gemenskapen. 300 000 kronor betalades samma år ut till sommarlovsaktiviteter. Majblommans insatser har många gånger varit skillnaden mellan utanförskap och en tillvaro på jämlika villkor för barn i Mölndal och Göteborg.

I storstäderna är barnfattigdomen högst i landet, och skillnaden mellan stadsdelar är stor. I Göteborg varierar barns villkor också kraftigt. Enligt Rädda Barnen (2018) levde 6,2 procent av barnen i Örgryte/Härlanda i fattigdom då senaste mätningen gjordes. I Angered var andelen hela 31,8 procent. Det finns en uppenbar risk för att coronakrisen i detta nu driver upp barnfattigdomen i just de delar av Göteborg som redan är pressade när det gäller människors ekonomi, hälsa, skolresultat och bostadsvillkor.

Risk för psykisk ohälsa

Den ekonomiska krisen drabbar familjer med svag ekonomi med full kraft. Många föräldrar är både lågavlönade och har osäkra anställningar eller är ofrivilliga egenföretagare. Deras inkomster försvinner direkt när hela branscher kollapsar. Fattiga barnfamiljers situation är kort sagt extremt tuff just i vår och troligen en lång tid framöver. Barn berättar för oss om en mångbottnad oro i skenet av pandemin och den hotande depressionen. Vi vet att barn som växer upp i fattigdom känner ansvar för familjens ekonomiska situation, skyddar sina föräldrar genom att inte berätta hemma om kostnader och undviker situationer som innebär utgifter. Den förhöjda risk för psykisk ohälsa som barnfattigdom innebär ökar ytterligare på grund av den ekonomiska kris som nu uppstått.

ANNONS

Klyftorna mellan har ökat, och riskerar nu att växa kraftigt i Göteborg. Här lever många barn med hög standard, men här finns också en grupp som delar rum med tre syskon, använder samma jacka året runt och stängs ute från fritidsaktiviteter som kostar pengar. Stora grupper av barn halkar efter och får allt svårare att uppfylla vardagsvillkor som blivit standard i samhället. Barn i familjer med utsatt ekonomi marginaliseras. Om de alls har en fritid finns inte en chans att betala terminsavgiften till fotbollsklubben, än mindre tilläggen för cuper, utrustning och förväntade frivilliginsatser. Sommarlovsaktiviteter som kostar pengar är bara att glömma.

Mer behövs

Det här är ingen ny fråga. Majblomman har jobbat för politiska åtgärder för barns jämlikhet i många år. Kommunen har tagit flera goda initiativ, som att erbjuda gymnasieelever kostnadsfri lunch denna vår när undervisningen sker på distans. Men mer behövs, på alla politiska nivåer- inte minst inför sommarlovet då ojämlikheten förstärks i och med att skolan försvinner. Att det riktade statsbidraget som möjliggjorde sommaraktiviteter slopades är mycket beklagligt, men fortfarande kan kommuner välja att satsa på barnen Vi efterlyser uppföljning och en politisk diskussion kring värdet av att satsa på barns rättigheter. Uthålliga satsningar är avgörande för att skapa förändring för enskilda barn och för samhället på kort och lång sikt. På vägen dit hoppas Majblomman även fortsättningsvis kunna vara ett stöd i vardagen och ge alla barn det de har rätt till.

ANNONS

Tove Lindahl Greve, generalsekreterare Majblommans Riksförbund

Börje Rådesjö, ordförande Majblommans lokalförening Göteborg

Saida Ahmed Mohammed, projektledare Majblommans Riksförbund

Fakta: På grund av den pågående pandemin skjuts barnens försäljning av majblommor upp till hösten. Mellan den 23 april och 13 maj pågår en digital insamling som alla kan delta i.

ANNONS