Äldre med omfattande hemtjänst ska inte behöva bli biståndsbedömda en gång till för att kunna flytta till ett äldreboende, skriver Ann Catrine Fogelgren (L).
Äldre med omfattande hemtjänst ska inte behöva bli biståndsbedömda en gång till för att kunna flytta till ett äldreboende, skriver Ann Catrine Fogelgren (L).

Låt inte ideologiska skygglappar fördröja fler äldreboenden

Daniel Bernmar (V) anser att jag kommer med grundlösa anklagelser angående äldreboenden i Göteborg. Tyvärr verkar Bernmar vara dåligt insatt i de förhållande som råder i den stad där han själv styr, skriver Ann Catrine Fogelgren (L).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    Ann Catrine Fogelgren (L)
Ann Catrine Fogelgren (L)

Slutreplik

Äldreboenden, 26/8 och 5/9

Kön till särskilt boende har ökat sedan slutet av 2012. Väntetiden för en plats på särskilt boende var 2013 48 dagar, 2014 68 dagar och 2015 84 dagar och kön kommer ytterligare ha ökat för 2016, och bli betydligt högre än riksgenomsnittet som är 55 dagar.

Bernmar påstår att prognoserna varit missvisande, men om de styrande tagit ansvar för den ökade kön hade planeringen av fler boenden redan varit på gång, i dag finns inte ens någon ansvarig utsedd.

Ideologiska skygglappar

Låt inte ideologiska skygglappar fördröja byggandet, se på våra grannkommuner där boenden har byggts av privata/ideella aktörer utan kommunala medel. Liberalerna har i fastighetsnämnden lagt ett yrkande om att markförfrågningar för byggande av äldreboende lyfts till nämnden samt att kontoret återkommer om möjliga platser för byggande av boenden.

ANNONS

Daniel Bernmar påstår också att jag kommer med illa underbyggda förslag men för mig är politik att vilja, inte att slå sig till ro med sakers tillstånd, vilket han själv tycks ha gjort. Liberalerna har en viljeriktning om att de äldre med omfattande hemtjänst inte ska behöva bli biståndsbedömda en gång till för flytt till boende. När våra äldre får besked om att man, i stället för boende, beviljas fler hemtjänsttimmar bör detta tas upp för politisk behandling i stadsdelsnämnder.

Äldre får lida

Slutligen påstår Bernmar att Alliansen satsar mindre på äldreomsorgen. Det stämmer inte, däremot är det sant att de rödgröna använder äldre som en budgetregulator i stadsdelarna.

Vi ser nu resultatet av över tjugo års dåliga hantering av äldreomsorgen i staden. Något som våra äldre får lida för, varje dag.

Ann Catrine Fogelgren (L)

biträdande kommunalråd Göteborg

ANNONS