Jag tycker att folk ska få göra alla viktiga val i livet själva. Att få välja skola är ett av dem, skriver Annika Westh (L).
Jag tycker att folk ska få göra alla viktiga val i livet själva. Att få välja skola är ett av dem, skriver Annika Westh (L).

Låt folk få välja skola – det motverkar segregation

Anna Ekström (S) vill skylla segregationen i skolan på friskolesystemet, trots att det är just friskolorna som kan bryta den. Nu kan ju alla elever välja skola, inte bara de med stora ekonomiska resurser. Men för S är det här främst en ideologisk fråga där man angriper både valfrihet och möjlighet att göra vinst, skriver Annika Westh (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Slutreplik

Skolan, 3 & 18/4

När minister Anna Ekström (S) svarar på min debattartikel om skolans kompensatoriska roll och att det inte ska behövas välutbildade föräldrar för att klara läxor, väljer hon att angripa friskolesystemet. Återigen riktas fokus mot friskolesystemet och att det skulle vara problemet i svensk skola, i stället för rådande paradigm om en konstruktivistisk kunskapssyn, vilken bidrar till utslagning. Orsaken till att skolan inte lyckas med sitt kompensatoriska uppdrag står inte att finna i huvudman. Ekström vill även skylla segregationen i samhället på friskolesystemet, trots att det är det som kan bidra till att bryta upp segregationen – inte cementera den.

ANNONS

Men det är just friskolesystemet som Socialdemokraterna är ute efter och med bostadssegregation som förevändning har nu jakten tagit fart.

Obegriplig logik

Logiken är för mig obegriplig. Faktum är att med dagens system så har alla möjlighet att välja en annan skola än den som finns i ens närområde – inte endast de med stora ekonomiska resurser.

För att förstå bakgrunden till Ekströms svar måste man komma ihåg att för Socialdemokrater är detta en ideologisk fråga. S angriper både valfrihet och möjlighet att göra vinst.

Förslaget om att begränsa vinster i välfärden är i första hand en eftergift åt V - men i övrigt en markering om åt vilket håll S är på väg.

Man hör ofta sägas att ”förr gick direktörens son tillsamman med fabriksarbetarens”. Fundera då över var dessa direktörers söner oftast bodde. Segregation har alltid funnits. Att den förvärrats beror på ökad invandring, vilket i sig ställer ännu högre krav på att skolan fungerar likvärdigt och kompensatoriskt!

Låt mig framhålla Sjumilaskolan, som lyckats vända en negativ utveckling med hjälp av ordningsregler med konsekvenser, tydlig lektionsstruktur och höga förväntningar på eleverna. Modellen visar var problemen i skolan finns och hur man kan avhjälpa dem. Lägg inte hela ansvaret på eleverna!

ANNONS

Jag tycker att folk ska få göra alla viktiga val i livet själva. Att få välja skola är ett av dem.

Annika Westh (L)

riksdagskandidat Liberalerna, lärare

ANNONS