Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, har under flera decennier inpräntat i landets skolor och föräldrar att barn ska vara 12 år för att kunna cykla själva till skolan. Därför stoppar i dag skolor yngre elever från att cykla. Detta är förlegat. Barns trafikmognad är individuell och trafikmiljön längs skolvägen avgör när man kan cykla, skriver debattörerna.
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, har under flera decennier inpräntat i landets skolor och föräldrar att barn ska vara 12 år för att kunna cykla själva till skolan. Därför stoppar i dag skolor yngre elever från att cykla. Detta är förlegat. Barns trafikmognad är individuell och trafikmiljön längs skolvägen avgör när man kan cykla, skriver debattörerna. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Låt barnen cykla till skolan för att minska smittspridning

Rådet från NTF om att ett barn ska vara 12 år för att kunna cykla till skolan måste bort och Folkhälsomyndigheten måste vara tydligare i sin uppmaning om att fler behöver cykla för att undvika trängsel i kollektivtrafiken, skriver bland andra Moa Rasmusson, ordförande Svenska Cykelstäder

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

När elever cyklar till skolan minskar trängseln i kollektivtrafiken och risken för att coronaviruset sprids. Det ger också eleverna bättre hälsa och skolresultat.

I dag blir var fjärde elev körd till skolan med bil, bara drygt hälften av grundskoleeleverna cyklar eller går. Detta trots att omkring sex av tio elever på låg- och mellanstadiet har två kilometer eller kortare väg till skolan. Bland högstadieeleverna handlar det om omkring fyra av tio. Följden blir att omkring hälften av landets skolrektorer anser att föräldrar som lämnar sina barn med bil är den största trafikfaran runt deras skolor.

Riskerar kortare medellivslängd

I dag är läget allvarligt. Dagens unga riskerar att bli den första generationen i modern tid som får en kortare medellivslängd och sämre livskvalitet än sina föräldrar därför att man rör på sig för lite.

ANNONS

De senaste åren har cyklingen bland barn ökat något, men det är långt kvar till hur det var på 1970-talet. Då cyklade eller gick nästan alla elever i de yngre årskurserna till skolan.

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, har under flera decennier inpräntat i landets skolor och föräldrar att barn ska vara 12 år för att kunna cykla själva till skolan. Därför stoppar i dag skolor yngre elever från att cykla. Detta är förlegat. Barns trafikmognad är individuell och trafikmiljön längs skolvägen avgör när man kan cykla.

Tydligare rekommendationer

Folkhälsomyndigheten kan bli tydligare i sin rekommendation om att cykla eller gå och coronapandemin gör varje åtgärd som förbättrar för cyklister och gående ännu viktigare.

– Låt säker cykling, precis som simning, ingå i läroplanen för skolämnet idrott och hälsa.

– Sänk bashastigheten för bilar i tätorter till 30 km/h.

– Utgå från barns förutsättningar när nya cykelvägar byggs och befintliga sköts om.

– Påskynda införandet av Intelligent hastighetsanpassning, ISA, och geo-fencing för att minska fortkörningarna och reglera framkomligheten vid skolor och andra platser där barn rör sig.

– Ta bort 12-årsgränsen. Låt regeringens nyligen utsedda nationella samordnare för att främja ökad fysisk aktivitet, Johan Holmsäter, komma med moderna riktlinjer och ge honom i uppdrag att tillsammans med kommunerna vara en drivande kraft för att se till att alla elever kan cykla säkert till sina skolor.

ANNONS

Låt barnen styra. Varje gång du uppmuntrar ditt barn att cykla skapar du en hälsosam vana hos ditt barn och kanske också hos dig själv.

Moa Rasmusson, ordförande Svenska Cykelstäder

Klas Elm, vd Svensk Cykling

Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet

Anna Niska, tekn dr, forskningsledare på VTI och föreståndare för Cykelcentrum

Anna-Karin Lindqvist, universitetslektor som forskar om aktiva skoltransporter, Luleå tekniska universitet

Stina Rutberg, bitr. professor som forskar om aktiva skoltransporter, Luleå tekniska universitet

Erik Stigell, fil dr och trafikkonsult på Trivector

ANNONS