Vårdens medarbetare ska syssla med det som de är absolut bäst på utifrån sin utbildning, kompetens och erfarenhet, skriver debattörerna.
Vårdens medarbetare ska syssla med det som de är absolut bäst på utifrån sin utbildning, kompetens och erfarenhet, skriver debattörerna. Bild: Kommunal

Låt alla invånare få tillgång till en egen läkare

Det är hög tid att satsa på en god, nära och trygg vård. Tillsammans kräver Kommunal och Läkarförbundet en formalisering av undersköterskans roll och införandet av listning på fast namngiven läkare i primärvården. Det finns inga genvägar – det är dags att stärka svensk hälso- och sjukvård från grunden.

ANNONS
|

När resurserna är knappa och befolkningen blir allt äldre måste vi prioritera smartare. Hur personalsammansättningen ser ut får stor betydelse för effektiviteten i vården. Det är hög tid att våga tänka nytt och låta de olika yrkesgruppernas specifika kompetens bidra till en bättre helhet. Införandet av listning på fast läkare skulle öka tryggheten för patienterna och stärka effektiviteten. Detsamma gäller en formalisering av undersköterskornas uppgifter.

Titeln undersköterska är i dagsläget inte skyddad. I princip får en arbetsgivare själv bestämma vem som är undersköterska och vem som inte är det. Samtidigt är det svårt för arbetsgivare att veta vad en undersköterska har för utbildning då det saknas ett nationellt fastslaget utbildningsprogram. En ny statlig utredning föreslår en nationellt enhetlig utbildning samt en skyddad yrkestitel för undersköterskor. Det är bra – men det krävs också en tydlig specificering av vilka arbetsuppgifter som hör till yrket.

ANNONS

Satsa på en nära vård

Listning på fast läkare skulle också underlätta arbetet för en mer jämlik hälsa och vård. Det innebär att hela befolkningen väljer en egen läkare som de skriver sig hos och att läkaren har ett rimligt antal patienter. Det är till primärvården som de flesta söker sig i ett första skede.

I Sverige har vi under flera decennier talat om och utrett hur vi kan få en bättre kontinuitet mellan läkare och patient och hur vi kan få en bättre tillgänglighet. Det är endast genom listning på läkare – och inte som i dag på ett hus eller en utförare – som vi når målet. Ett hus tar inget ansvar och väggarna kommer heller inte ihåg en särskilt väl. När hela befolkningen har en egen läkare underlättas såväl det förebyggande hälsoarbetet som tillgängligheten och kontinuiteten för de patienter som söker sig till primärvården.

När hela befolkningen har en egen läkare underlättas såväl det förebyggande hälsoarbetet som tillgängligheten och kontinuiteten för de patienter som söker sig till primärvården

Det är angeläget för arbetsmiljön att ha tydliga roller. Det gör det också mycket enklare för chefer som organiserar arbetet att kunna lita på personalens kompetens – samt att kunna använda personalens hela kompetens – och för läkaren att kunna fokusera på kärnuppdraget.

Låt vårdpersonal jobba med sin spetskompetens

Vårdens medarbetare ska syssla med det som de är absolut bäst på utifrån sin utbildning, kompetens och erfarenhet. Vare sig det gäller hälso- och sjukvård, omvårdnad eller omsorg så är det arbetsuppgifter som ska utföras av specialister på dessa områden.

ANNONS

Utvecklingen för en nära vård kan inte vänta. Bygg ut primärvården kraftigt – och gör det nu. Vi är övertygade om att det går att skapa en god, nära och trygg vård för hela Sveriges befolkning genom att:

• Införa en nationell lagstiftning som innebär att hela befolkningen listar sig på en fast namngiven läkare med listningstak.

• Formalisera och synliggöra undersköterskornas kompetens. Titeln undersköterska ska garantera en viss kompetens. Utbildningen behöver vara densamma i hela landet och yrket behöver regleras med skyddad yrkestitel eller legitimation.

• Med tydliga roller blir vårdteamen mer effektiva. När alla i teamet vet vem den ansvariga läkaren är och vilken kompetens undersköterskor har då får vi både ökad tillgänglighet, kontinuitet och en säkrare vård.

• Säkerställa att ansvaret för omställningen ligger hos dem vars uppgift det är att skapa en god, nära och trygg vård i praktiken.

Uppdatering: Västra Götalandsregionen föregår nu med gott exempel och inför listning på fast namngiven läkare år 2020.

Tobias Baudin, ordförande Kommunal

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS