Unionens resonemang är obegripligt och kopplingen mellan ett starkt anställningsskydd och förekomsten av sexuella trakasserier är minst sagt oklar, skriver debattörerna.
Unionens resonemang är obegripligt och kopplingen mellan ett starkt anställningsskydd och förekomsten av sexuella trakasserier är minst sagt oklar, skriver debattörerna.

Las viktig i kampen mot sextrakasserier

Var tredje kvinna har utsatts för sexuella trakasserier på jobbet och många lämnar sin anställning. Därför är det allvarligt att lagen om anställningsskydd nu ifrågasätts från flera håll. Ett försvagat anställningsskydd skulle vara förödande i arbetet mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen, skriver bland andra Pierre Svensson, Unionen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Julia, ung och ny på jobbet, blev snabbt föremål för sexuella närmanden av en äldre manlig kollega. Klappar, blickar och kommentarer om hennes utseende. När hon tog upp det med ledningen blev svaret att kollegan ”bara var flörtig” och inte menade något illa. De ständiga inviterna fortsatte och till slut fick Julia nog och sade upp sig.

Julia heter egentligen något annat. Men exemplet är hämtat från verkligheten och bara ett i raden av de sexuella trakasserier som dagligen pågår på våra arbetsplatser och som synliggjorts genom #metoo-rörelsen. En ny undersökning från Unionen visar att var tredje kvinna upplevt sexuella trakasserier på jobbet och var fjärde utsatt slutar sin anställning på grund av trakasserierna.

ANNONS

De som påtalar problem får sluta

Lagen om anställningsskydd (Las) lever en utsatt tillvaro och inför årets valrörelse har tonläget skruvats upp, då bland annat allianspartierna, SD och Svenskt Näringsliv vill försvaga anställningsskyddet ytterligare. Men en försämrad anställningstrygghet försvagar också arbetstagarnas möjlighet att agera vid missförhållanden.

Redan i dag är skyddet relativt svagt och arbetsgivaren kan lätt kringgå turordningsreglerna. Vi ser arbetsgivare som gör sig av med anställda som påtalat problemen, i stället för att ta itu med orsakerna bakom trakasserierna. Den som blir utsatt på sin arbetsplats bryts dessutom ner fort och orkar inte kämpa för sin anställning.

Ett politiskt beslut om ytterligare inskränkningar i anställningsskyddet kan inte bara ta hänsyn till ekonomiska intressen. Andra konsekvenser måste vägas in i beslutprocessen om vi vill ha ett jämställt samhälle.

Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen måste användas fullt ut. Nolltolerans ska råda mot sexuella trakasserier och arbetsgivare måste agera snabbt. Lagar och verktyg finns. Men tyvärr hjälper inte den lagstiftningen om anställningsskyddet samtidigt försvagas.

Frågan om sexuella trakasserier måste få en framträdande plats i valrörelsen. Därför är den rätta vägen för att uppnå jämställdhet och trygghet i arbetslivet inte en svagare lag om anställningsskydd, utan en starkare.

Pierre Svensson

ANNONS

regionchef, Unionen Göteborg

Camilla Lundgren

gruppchef, Unionen Göteborg

Eva-Maria Svensson

professor i rättsvetenskap, Juridiska intuitionen,

Göteborgs Universitet

Ninni Carlsson

våldsforskare, Institutionen för socialt arbete,

Göteborgs universitet

ANNONS