Ett perspektiv som måste tas upp i debatten är företagens stora behov av rätt kompetens. Enligt Johan Olsson, policyexpert kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv är kompetensbristen ett av de största tillväxthindren för företag i dag, skriver debattören.
Ett perspektiv som måste tas upp i debatten är företagens stora behov av rätt kompetens. Enligt Johan Olsson, policyexpert kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv är kompetensbristen ett av de största tillväxthindren för företag i dag, skriver debattören. Bild: Mostphotos

Lär unga att de kan påverka sina liv genom att driva företag

Forskning visar att tidigare UF-företagare i större utsträckning startar egna företag och anställer fler personer samt oftare blir chefer och har högre etablering på arbetsmarknaden än de som inte varit UF-företagare, skriver Taufeeq Saleh.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Enligt färska siffror finns 140 000 ungdomar som varken arbetar eller studerar. Siffran motsvarar nästan 10 procent av landets unga mellan 16-29 år, detta enligt en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF som visar att andelen unga som varken arbetar eller studerar varierar stort mellan Sveriges kommuner. Rapporten visar också stora skillnader i hur kommuner arbetar med den här gruppen och vilket stöd som erbjuds. Förutom det personliga lidandet som ett långvarigt utanförskap innebär så är det förknippat med en stor samhällsekonomisk kostnad.

Förra året drev jag UF-företaget Sobb Uf. Vi utvecklade en app för att hjälpa unga att komma ut på arbetsmarknaden genom att koppla ihop dem med arbetsgivare via appen. Idén kom jag på när jag inte lyckades få ett sommarjobb, då jag nyligen hade kommit till Sverige och inte hade kontaktnätet för att få det första jobbet.

ANNONS
Bild: Josefin Laszlo

Allvarliga konsekvenser

Jag delar rapportens problembeskrivning om att ungdomsarbetslöshet kan leda till socialt utanförskap för unga. Jag tycker dessutom att vi bör ta hänsyn till vad socialt utanförskap kan leda till. Enligt Unicef Sverige kan utanförskap orsaka ohälsa, våld och kriminalitet. Dessa är mycket allvarliga konsekvenser som kostar vårt samhälle miljarder varje år. Jag tycker dock att MUCF missar en del, och det är att vi är flera aktörer som tillsammans kan stå för lösningen.

Ett perspektiv som måste tas upp i debatten är företagens stora behov av rätt kompetens. Enligt Johan Olsson, policyexpert kompetensförsörjning på Svenskt näringsliv är kompetensbristen ett av de största tillväxthindren för företag i dag. Olsson menar dessutom att den bristande matchningen är en av orsakerna bakom kompetensutmaningen.

Syftet med Sobb Uf, som nu lever vidare som AB i form av Emploify är att hjälpa såväl unga att hitta anställning som företag att hitta unga att anställa. Vi har sett att företagen har svårt att nå ut till den yngre generationen och väljer därför att bara vända sig till sitt kontaktnät. Via oss får företagen ett verktyg som hjälper dem att nå många unga samtidigt. Förutsättningen som Emploify hade behövt är att skolor runtom i landet berättar om vår plattform som hjälper unga kostnadsfritt till arbete.

ANNONS

Via oss får företagen ett verktyg som hjälper dem att nå många unga samtidigt

Även Ung företagsamhet bidrar till lösningen av problemet och verkar dessutom över hela landet vilket gör att ojämlikheten mellan olika kommuner minskar. Varje år driver ungefär en tredjedel av Sveriges gymnasieelever UF-företag precis som jag har gjort, där man under ett läsår får starta, driva och avveckla ett företag. Vad det ger för effekt? Forskning visar att tidigare UF-företagare i större utsträckning startar egna företag och anställer fler personer samt oftare blir chefer och har högre etablering på arbetsmarknaden än de som inte varit UF-företagare.

Jag delar Ung Företagsamhets övertygelse om hur viktigt det är att unga tidigt lär sig att de kan påverka och forma sin omvärld. De entreprenöriella kompetenser man tidigt lär sig har ett positivt inflytande på hur elever tillgodogör sig kunskap och hur de engagerar sig i sitt skolarbete.

Många fördelar

Som 19-åring ser jag många fördelar med UF-företagande och vad det kan leda till både för individen och samhället – i mitt fall blev resultatet en plattform för bättre fungerande matchning på arbetsmarknaden. Jag anser att fler elever bör få denna möjlighet i tidig ålder. Nu hoppas jag att myndigheterna ser samma potential och öppnar upp för att fler aktörer ska få möjlighet att bidra, inte minst från näringslivet. Då rustas unga helt enkelt för att bättre kunna möta vidare skolgång samt civil- och arbetsliv, oavsett om det är som anställd eller som egenföretagare precis som jag.

ANNONS

Taufeeq Saleh, egenföretagare

ANNONS