Lagstiftningen släpar efter och riskerar ungas hälsa

Nya ”tobaksfria” produkter lockar allt fler ungdomar att använda nikotin. Trots att nikotin är ett potent gift som ger kroniska skador tillåts dessa produkter med spännande smaker att marknadsföras och säljas som godis, helt utan tillståndsplikt och ålderskontroll på internet. Samtidigt visar nya alarmerande siffror att ingående information om tobak blir alltmer sällsynt i skolan. Politikerna måste agera för att förbättra lagstiftningen och skydda våra barn, skriver Helen Stjerna, A Non Smoking Generation och Louise Adermark, Sahlgrenska Akademin.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Tobaksindustrin lanserar e-cigaretter och ”tobaksfritt” snus som mindre farliga alternativ till konventionella cigaretter, och antalet ungdomar som använder dessa produkter har ökat kraftigt. Men, förutom att e-cigarettanvändare i större utsträckning börjar röka konventionella tobakscigaretter, kan även nikotinfria e-vätskor innehålla nikotin och förgiftningsfall har förekommit. Vidare är halten nikotin i snus cirka åtta gånger högre än i konventionella cigaretter. Nikotin är inte bara ett beroendeframkallande gift med en rad olika negativa hälsoeffekter, tobaksodlingarna innebär också en enorm miljöpåverkan.

Tobak är ett hot mot en global hållbar utveckling

Det nikotin som används i e-cigaretter och tobaksfritt snus framställs av vanlig tobak, men i dagsläget klassas dessa produkter ändå som tobaksfria. Tobak odlas ofta av fattiga bönder och barnarbete är vanligt förekommande. Dessa barn fråntas inte bara möjligheten till utbildning, de blir också förgiftade när de hanterar tobaksbladen. Nikotin går in via huden, och en dags arbete på fälten kan motsvara konsumtion av 50 cigaretter. Tobaksodlingarna innebär också en enorm miljöpåverkan på grund av skogsavverkning och kraftig användning av pesticider. Vi yrkar på en proaktiv lagstiftning som klassar samtliga nikotininnehållande produkter som tobak, och efterfrågar en ökad kunskapsspridning kring de miljö- och hälsoeffekter som gifttunga tobaksodlingar orsakar.

ANNONS

Lagstifta om tobaksfri skoltid

Även om många av de skadliga ämnen som återfinns i tobaksrök reduceras vid användande av e-cigaretter och snus så kvarstår det faktum att nikotin är ett potent gift som kan ge upphov till kroniska skador. Hjärnan är extra sårbar, och förutom en ökad risk att drabbas av psykisk sjukdom har upprepad användning av nikotin visats sänka den kognitiva förmågan och försämra inlärning. Trots detta är det i dag fullt tillåtet att röka eller snusa under skoltiden. En lag om tobaksfri skoltid borde vara en självklarhet för att skydda våra barn och ge dem de bästa förutsättningar för livslångt lärande och en bra start i livet.

Förbjud smaksättning av nikotinprodukter

I årskurs nio på grundskolan ökar användandet av e-cigaretter dramatiskt och i gymnasiets årskurs två röker eller snusar i snitt 30 procent av eleverna. Nio av tio tillfrågade 14-18-åringar svarar i en ny Novusmätning att kompisarnas bruk är främsta orsaken till att man börjar röka. Åtta av tio angav också ”viljan att passa in” som anledning.

De nya ”tobaksfria” produkterna marknadsförs i snygga förpackningar med spännande smaker som hallonlakrits, mint och gräddkola. Dessa godisliknande smaker och designade förpackningar lockar barn att testa och en enkel åtgärd för att skydda våra barn är att följa EU:s tobaksproduktdirektiv och förbjuda all smaksättning av tobak och införa neutrala paket.

ANNONS

Minska antalet tobaksdebuter med ökad skatt

Tillgång och pris är några av de viktigaste faktorerna för att minska antalet tobaksdebuter. Sju av tio tillfrågade 14–18-åringar uppger att det är enkelt att få tag på tobak om man är under 18. Många får tobak via äldre syskon eller kompisar, men många handlar också själva i närliggande kiosk, dagligvaruhandel eller på internet.

Vi kan konstatera att en 12-åring själv handlar snus obehindrat på internet, helt utan ålderskontroll och att snuset levereras hem till barnet i ett anonymt paket utan vare sig avsändare eller logotyp som kan uppmärksamma föräldrar på paketets innehåll. Sverige ligger också långt efter när det gäller beskattningen av tobak. Därför är det också billigt att köpa snus, cigaretter och e-cigaretter och det bidrar till att öka tillgängligheten för barn och unga. Med en höjd tobaksskatt kommer flera positiva effekter. Förutom att det minskar antalet tobaksdebuter så möjliggör det också en finansiering av ett tobaksförebyggande arbete riktat till barn och unga. I dag får bara fyra av tio14–18-åringar ingående information om tobak i skolan.

Förslag till åtgärder för att begränsa nikotinets skadeverkningar:

  1. Lag om tobaksfri skoltid.
  2. Tillståndsplikt och skärpt ålderskontroll vid försäljning, även internetförsäljning.
  3. Förbjud smaker och design som lockar barn.
  4. Höjd tobaksskatt och införd hållbarhetsskatt.

En kunskapssammanställning om e-cigaretter utförd av Göteborgs universitet på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands Län har i dagarna publicerats och kan laddas ner via www.nonsmoking.se/nyheter.

ANNONS

Helen Stjerna

generalsekreterare, A Non Smoking Generation

Louise Adermark

docent, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

ANNONS