Till skillnad mot Medborgerlig Samling menar vi att den lagändring som föreslås innebär skydd och stöd för majoriteten av de som befinner sig i prostitution. Det vill säga de som gör det ofrivilligt, till följd av utsatthet eller tvång, skriver debattörerna.
Till skillnad mot Medborgerlig Samling menar vi att den lagändring som föreslås innebär skydd och stöd för majoriteten av de som befinner sig i prostitution. Det vill säga de som gör det ofrivilligt, till följd av utsatthet eller tvång, skriver debattörerna. Bild: Solum, Stian Lysberg

Lagen måste skydda den majoritet som inte säljer sex frivilligt

När Medborgerlig Samling replikerar på vår text “Samtycke kan inte köpas – ändra lagen så att sexköp ses som våldtäkt” visar Ilan Sadé och Emanuel Lindström att de väljer att vantolka Fattas förslag, skriver Demet Ergün.

ANNONS
|

Slutreplik

24/5 Att slå fast att prostitution aldrig är frivillig är totalitärt

17/5 Samtycke kan inte köpas – ändra lagen så att sexköp ses som våldtäkt

Vi frågar oss således om Sadé och Lindström begriper sig på innebörden av samtycke när de uttrycker “Vi ställer oss frågande till bestraffning av handlingar som endast inbegriper samtyckande vuxna människor”. Ekvationen är nämligen enkel. En person som är i särskilt utsatt situation kan inte samtycka till sexuella handlingar. Vi vet att majoriteten av de som befinner sig i prostitution inte gör det av fri vilja – vilket även Medborgerlig Samling skriver. Samtyckeslagen behöver med andra ord utformas utifrån denna brutala verklighet.

ANNONS

Låt oss ta en tillbakablick till starten. Sedan 2018 har Sverige en samtyckeslag som menar att en person aldrig kan samtycka, att anses delta frivilligt, om det är till följd av misshandel, våld, hot eller om någon utnyttjar personens särskilt utsatta situation. Samtycke innebär alltså frivilligt deltagande som uttrycker sig genom ord eller handling. Finns inget samtycke är det ett övergrepp, och därmed brottsligt.

Omöjligt att samtycka

Att ignorera majoriteten av de som befinner sig i prostitution ofrivilligt visar på att det är Medborgerlig Samling själva som är “förblindade av sin ideologi”. Dessutom verkar de helt ha missat samhällsdebatten fram till att Sverige fick en samtyckeslag där förutsättningarna för samtycke förtydligades ytterligare. När maktobalans eller beroendeställning råder är det som sagt omöjligt att samtycka till sexuella handlingar.

Till skillnad mot Medborgerlig Samling menar vi att den lagändring som föreslås innebär skydd och stöd för majoriteten av de som befinner sig i prostitution. Det vill säga de som gör det ofrivilligt, till följd av utsatthet eller tvång. Den innebär även att den som befinner sig i prostitution frivilligt får komma till tals. För den som anser sig ha samtyckt till sexuella handlingar kan inte en rättsprocess hållas mot dennes vilja helt utan skäl. Skillnaden blir enorm mot befintligt system där sexköp är ett brott mot staten. Med Fattas förslag kommer alltså majoriteten av personerna i prostitution äntligen att få brottsofferstatus och stöd.

ANNONS

För den som anser sig ha samtyckt till sexuella handlingar kan inte en rättsprocess hållas mot dennes vilja helt utan skäl

När man påstår sig vilja förändra samhället är en förutsättning att ha någon form av verklighetsförankring så att förslag till reformer prickar rätt. Fattas mål är att uppnå ett samhälle där samtycke och frivillighet är grunden för alla mellanmänskliga relationer. Att anse att detta är en “totalitär tankegång” ser vi som ansvarslöst. Samtycke kan inte köpas.

Demet Ergün, ordförande Fatta

Sarah Olofsson, vice ordförande Fatta

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS