Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Låt inte rökning kräva fler liv – dags att fimpa för gott

Rökningens skadeverkningar är massiva och bara i Sverige insjuknar runt 100 000 människor årligen på grund av rökning. Men lyckligtvis är de positiva hälsoeffekterna stora redan efter en dags rökstopp. Nu är det dags att fasa ut rökningen på riktigt, skriver bland andra Florencia Harari, AT-läkare.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör cirka sex miljoner människor varje år på grund av rökning. I Sverige insjuknar cirka 100 000 individer årligen på grund av rökning. Dessutom orsakar rökning cirka 12 000 dödsfall varje år, enligt Socialstyrelsens registeruppgifter om tobaksrökningens skadeverkningar. Hjärtkärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken bland män och kvinnor i världen och tobaken ligger bakom cirka 30 procent av dessa dödsfall. Vi påminns varje dag i våra patientmöten om de omfattande skador rökning leder till.

Farlig med passiv rökning

Tobak innehåller över 700 olika kemiska substanser. En av dessa är metallen kadmium som är klassad som cancerframkallande av WHO:s internationella centrum för cancerforskning. Förutom cancer har kadmium även setts bidra till utvecklingen av förkalkning i kärlen, en viktig riskfaktor för hjärtkärlsjukdom som är kopplad till nio av tio fall av hjärtinfarkt.

Skador relaterade till cigarettanvändningen innebär en kostnad för det svenska samhället på över 30 miljarder kronor per år

Rökning är inte oproblematiskt för den som inte röker. Enligt en artikel från den välrenommerade tidskriften The Lancet ligger passiv rökning bakom en procent av alla dödsfall i världen och dödar cirka 400 000 individer av hjärtinfarkt årligen.

Kostar 30 miljarder per år

Rökningens negativa hälsoeffekter minskar snabbt vid rökstopp redan efter första dygnet. Och med hjälp av kvalificerad rådgivning och stöd av utbildad tobaksavvänjare samt med läkemedel har så många som en tredjedel av alla rökare lyckats bli helt rökfria!

Dessutom innebär dessa skador relaterade till cigarettanvändning en kostnad för det svenska samhället på över 30 miljarder kronor per år, enligt en rapport från bland annat Cancerfonden. Detta motsvarar lönekostnader för ett år för alla primärvårdens sjuksköterskor och läkare.

Trots att regeringen har ställt sig bakom ”Rökfritt Sverige 2025” har ingen handlingsplan presenterats. Samtliga partier kan nog skriva under på att sjukvårdsfrågan är en av de viktigaste valfrågorna.

Låt den globala tobaksfria dagen bli dagen då rökningen fasas ut!

Florencia Harari

AT-läkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, medlem i Läkare mot tobak

Anton Landgren

AT-läkare SU, styrelseledamot i Läkare mot tobak

Elin Skansebo

AT-läkare SU, medlem i Läkare mot tobak