Kvalitetskraven väger tyngst

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

I en debattartikel i GP anklagar Håkan Hedman, förbundsordförande för Njurförbundet, bland annat Göteborgs Färdtjänst för att glömma brukarperspektivet vid sin senaste upphandling.

Göteborg Stad Färdtjänsten ställer en mängd kvalitetskrav i upphandlingen. Kraven utgår från de behov som framkommer när vi gör kundundersökningar, från inkommande synpunkter och klagomål till vår kundservice och dessutom från samråd med Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor. De bolag som uppfyller samtliga dessa krav går vidare i upphandlingen. Först därefter går vi på bästa pris. Vi får inte ta hänsyn till historiken, till exempel att ett företag tidigare inte har skött sig. Vi kan däremot vidta åtgärder mot ett företag som inte uppfyller våra avtalskrav.

ANNONS

Ställer krav på arbetsmiljön

På grund av EU-direktiv kan vi inte kräva att förarna har kollektivavtal. Däremot ställer vi krav på villkor och arbetsmiljö. Färdtjänsten följer lagen om offentlig upphandling och EU-lagstiftningen, men vi tycker att en ändring skulle vara bra. Färdtjänsten ställer krav på att trafikföretagen ska betala sociala avgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade kostnader. Det skulle gå att ställa krav på minimilön i avtalet, men med de krav som finns skulle det inte innebära någon skillnad för förarna.

Transportarbetarförbundets egen tidning, Transportarbetaren, från den 14 augusti presenterar en intressant undersökning där vi hittar följande citat: Siffrorna visar att de förare som enbart kör samhällsbetalda resor, som färdtjänst och skolskjutsar, har den högsta genomsnittliga timlönen och den kortaste månadsarbetstiden.

Göteborgs Stad Färdtjänsten utför ca 1,2 miljoner resor årligen. Alla resor upphandlas och med nuvarande avtal så handlar det om värden på sammanlagt 1 miljard kronor under fyra år. Göteborgs Stad Färdtjänsten utför färdtjänstresor för Göteborg, Härryda och Mölndal. Vi utför dessutom flexlinjeresor, skolskjuts, arbetsresor, studieresor, LSS-resor och tjänsteresor för Göteborg. Färdtjänstens beställningscentral ligger på Högsbogatan i Göteborg och vi har ingen personal någon annanstans. Västtrafik ansvarar för sjukresorna i Göteborg och övriga regionen.

Mer information om hur vi arbetar med vår trafik hittar man löpande på serviceresor.goteborg.se

ANNONS

Ingemar Karlsson

färdtjänstdirektör, Göteborgs stad

ANNONS