Kulturen förmedlar berättelser, tankar och idéer som ligger till grund för hur vi tolkar vår omgivning och förstår samhället vi lever i. Den ger därför också möjlighet till egna uttryck och upplevelser. Hur kan alliansen då ha råd att göra nedskärningar i dessa verksamheter? skriver debattörerna.
Kulturen förmedlar berättelser, tankar och idéer som ligger till grund för hur vi tolkar vår omgivning och förstår samhället vi lever i. Den ger därför också möjlighet till egna uttryck och upplevelser. Hur kan alliansen då ha råd att göra nedskärningar i dessa verksamheter? skriver debattörerna. Bild: Christine Olsson/TT

Kulturen måste få kosta – men inte i alliansens Göteborg

Alliansen lovar i sin budget att fler ska få tillgång till kultur, men har inga pengar för att göra det. Det är ett stort svek mot göteborgarna, skriver bland andra Lars-Olof Karlsson (MP), ledamot i kulturnämnden.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Åtstramningarna drabbar alla sektorer i staden – så även kulturen. Vi som är vana vid att kunna gå till biblioteket efter jobbet, besöka Kulturnatta och se våra barn få gå på skolbio kan nu få tänka om. Allt på grund av alliansens besparingar. Vi rödgrönrosa menar att det här är nedskärningar staden inte har råd med.

Alliansen skriver i sin budget för Göteborgs stad att kulturen ska göras tillgänglig för fler, inte minst för grupper som sällan tar del av stadens kultur. Kulturpolitiken, fortsätter de, ska skapa goda förutsättningar för konsten och konstnärerna. Museerna ska utvecklas. Stadens bibliotek ska finnas där göteborgare rör sig och vara öppna när besökare har tid att besöka dem. Barnens roll i kulturlivet ska stärkas. Större fokus ska läggas på mer likvärdig tillgång till kultur bland äldre.

ANNONS

30 miljoner ska sparas

Det tycker vi också, det låter som att vi är överens. Men det finns ett problem; pengarna som alliansen tilldelar kulturen i sin budget räcker inte. Kulturförvaltningen har räknat fram att det krävs besparingar på 30 miljoner. En del kostnader kan tillfälligt skjutas på framtiden, men för resten räcker inte osthyvel – hela verksamheter måste läggas ned.

Alliansen har ett mantra: att värna kärnverksamheten. Nu undrar vi vad de menar att kulturförvaltningens kärnverksamhet är och vilken verksamhet som är onödig eftersom pengarna de tilldelat kulturen inte räcker till. Är det Speldags, kultur för våra äldre, som får stryka på foten? Kommer något eller flera folkbibliotek stänga? Ska kultursommarjobben för ungdomar försvinna? Försvinner stödet till Film i Väst? Ska danssatsningen läggas ned? Dras stödet till Kulturnatta och skolbion in?

Försvinner stödet till Film i Väst? Ska danssatsningen läggas ned? Dras stödet till Kulturnatta och skolbion in?

I budgeten pekar alliansen ut att ”staden inte ska konkurrera med entreprenörer inom kulturområdet”. Såvitt vi förstår är det verksamheten på Storan som åsyftas, den vill de nämligen också lägga ner. Men en fristående utredning, på rödgrönrosas initiativ, har slagit fast att Storans verksamhet inte konkurrerar med andra scener i staden – snarare ansågs i utredningen att Storans verksamhet utgör ett värdefullt komplement till det utbud dessa erbjuder.

Kultur kan inte mätas

Kanske kan vi få en idé om hur alliansen vill prioritera genom det styrsystem de infört. I Göteborg får nu varje nämnd och bolag ett antal mål att hålla sig till. Om målen uppfylls eller inte ska mätas enligt särskilda indikatorer. För kulturens del ska den bidra till att staden klättrar på Nöjd inflytande-index i SCB:s Medborgarundersökning; att siffrorna förbättrats i Nöjd region-index när det gäller frågor som kommersiellt utbud, fritidsaktiviteter och kommunikationer; liksom att Svenskt Näringslivs omdöme om lokalt företagsklimat ska bli bättre.

ANNONS

Vi menar att kulturens värde inte låter sig mätas i siffror

Vi menar att kulturens värde inte låter sig mätas i siffror. Den rödgrönrosa budgeten i fullmäktige var den enda som fullt ut skulle ha kompenserat för kostnadsökningar och dessutom också satsat på kulturskolan och på det fria kulturlivet. Vi ville lägga mer pengar än övriga partier på kulturen för att vi anser att kulturen har ett värde i sig, och är en bärande del av välfärden.

Kultur formar människans medvetande. Samtidigt formas och omformas kulturen av människor i samspel med varandra och utifrån impulser från det som finns runt omkring. Kulturen förmedlar berättelser, tankar och idéer som ligger till grund för hur vi tolkar vår omgivning och förstår samhället vi lever i. Den ger därför också möjlighet till egna uttryck och upplevelser. Hur kan alliansen då ha råd att göra nedskärningar i kulturverksamheten?

Det måste få kosta

Sverige är ett rikt land, det finns resurser i Göteborg, så frågan är vem som ska ha dem. Det är skamligt att spara och snåla när det handlar om allas rätt till kultur oavsett var i staden vi bor, i vilken familj vi växer upp, hur mycket pengar vi tjänar eller vilka behov vi har. Precis som alliansen skriver ska kulturen göras tillgänglig för fler, inte minst för grupper som sällan tar del av stadens kulturliv. Men det måste få kosta pengar.

ANNONS

Lars-Olof Karlsson (MP), ledamot kulturnämnden

Grith Fjeldmose (V), 2:a vice ordförande kulturnämnden

Ulrika Centerwall (FI), ledamot kulturnämnden

Thereze Almström (MP), ersättare kulturnämnden

Maja Bentzer (V), ersättare kulturnämnden

ANNONS