Fördjupad farled. Att bygga vägar är en självklarhet för att ge fordonsindustrin bra förutsättningar – lika självklart måste vi ha farleder som möjliggör för den vattenburna industrin, skriver debattörerna.
Fördjupad farled. Att bygga vägar är en självklarhet för att ge fordonsindustrin bra förutsättningar – lika självklart måste vi ha farleder som möjliggör för den vattenburna industrin, skriver debattörerna. Bild: Thore Leykauff

Kryp upp ur skyttegraven

Fiskerinäringen i Göteborg behöver bättre villkor. Där ingår fördjupning av farleden in till Fiskebäcks hamn. Nu hoppas vi att de rödgröna kan förmå sig att krypa upp ur de parti-politiska skyttegravarna och ansluta sig till vårt förslag, skriver Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M).

ANNONS

I dag fattar kommunstyrelsen beslut om vår motion om att utarbeta en samlad strategi för fiskenäringens utveckling i Göteborg. I samband med strategin presenteras en utredning om förutsättningarna att fördjupa farleden in till Fiskebäcks hamn så att fiskebåtarna kan komma till och från sin egen hemmahamn. Vi går nu vidare och föreslår att arbetet med muddringen sätts igång.

De rödgröna är tyvärr emot förslaget och har redan på förhand dömt ut projektet på bland annat miljömässiga grunder, något som stadsledningskontoret i sin utredning har avfärdat. Det finns varken praktiska eller miljömässiga skäl för att stoppa ett genomförande av projektet och fiskenäringen har även öppnat för samfinansiering.

ANNONS

Den grundläggande frågan handlar om vi vill att Fiskebäck och Göteborg ska fortsätta att vara navet för fiskeindustrin i Sverige. Då måste vi ta ansvar och bistå med den infrastruktur som är nödvändig för att värdefull verksamhet ska kunna bedrivas. Att bygga vägar är en självklarhet för att ge förutsättningar för en blomstrande fordonsindustri – lika självklart måste vi ha farleder som möjliggör för den vattenburna industrin.

I dag tvingas fiskebåtarna antingen gå till Danmark med sin fångst eller lägga till i Frihamnen. Frihamnen är emellertid endast en tillfällig lösning – om ett halvår behövs de kajerna för att lägga upp material till den nya Hisingsbron.

Att se Göteborgs fiskenäring flytta till Danmark innebär dels att betydande landningsavgifter för fångsterna i stället går till danska hamnar, dels att kringverksamhet såsom fartygsservice och beredningsindustri försvinner i stället för att utvecklas med fler arbetstillfällen.

Konsekvenserna är dock större än så – i det breda perspektivet är fiskenäringen precis som bilindustrin en tidlös del av Göteborgs DNA. Göteborgs fokus på hav och fisk utgör ett avgörande värde inom besöksnäringen och som fiskebaserad matdestination finns stor utvecklingspotential. Efterfrågan av mat från havet, särskilt fisk och skaldjur som är fångade i närområdet, ökar. Som den självklara fiskestaden med fokus på miljö och närproduktion är det inget annat än ett politiskt lågvattenmärke att vi importerar vår fisk med motorburen transport från Danmark.

ANNONS

Nu återstår det att se om de rödgröna kan krypa upp ur den partipolitiska skyttegraven och ställa sig bakom ett viktigt förslag för fiskenäringen och hela Göteborg.

Hampus Magnusson (M)

oppositionsråd

Axel Josefson (M)

oppositionsråd

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS