Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kronfågels satsning på bättre djurvälfärd är bara tomma ord

Efter flera stora skandaler har nu Kronfågel lanserat ett utvecklingsprogram för att komma tillrätta med de grova brister som blivit synliga för omvärlden. Men de försöker släcka en eldsvåda med en allt för liten vattenkanna, menar Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Kronfågels “utvecklingsprogram” innehåller tio punkter, men bara två handlar egentligen om ett förbättrat djurskydd och ambitionsnivån är alldeles för låg. Därför har Djurens Rätt tagit fram mer verkningsfulla förslag, som skulle åstadkomma konkreta förändringar för de miljontals kycklingar som föds upp i Kronfågels djurfabriker.

Först och behöver beläggningsgraden minska. Kronfågel har idag kycklingfabriker med upp till 25 kycklingar per kvadratmeter, eller 36 kilogram per kvadratmeter. Detta i enlighet med miniminivån i svensk lagstiftning och Svensk Fågels kontrollprogram. Studier har visat att beläggningsgraden, hur trångt kycklingarna har det, borde minska till åtminstone 30 kg/m² för att reducera förekomsten av sjukdomar och skador. Det skulle också ge kycklingarna mer frihet att röra sig för att kunna bete sig naturligt.

Man behöver också byta till hälsosamma raser. Kronfågel använder sig idag av turbokycklingar som är avlade att växa så snabbt att deras ben och inre organ ofta inte hinner med. Det ökar risken för sjukdomar, plötslig död och svårigheter att gå. Det finns redan mer långsamväxande raser och lantraser på marknaden, som mår bättre under sina liv och inte har lika hög dödlighet innan slakt. Att sluta med turbokycklingar vore dessutom helt i enlighet med konsumenternas önskan. En opinionsundersökning från Novus (2019) visar att 81 procent av de svenska respondenterna vill att avel för snabb tillväxt ska förbjudas.

Ytterligare en åtgärd som skull öka djurvälfärden är att minska transporttiden. att besluta om maximalt fyra timmars transport inklusive i- och urlastning skulle minska dödligheten och lidandet på Kronfågels transporter. Samtidigt behövs bättre kontroll av djuren innan de transporteras för att minska risken att sjuka eller skadade djur transporteras, så som de ving- och huvudklämda kycklingarna som rapporterats om vid Kronfågels slakteri.

Börja också investera i växtbaserade produkter. När slakten minskar för att säkerställa kycklingvälfärden bör också Kronfågel investera i ny innovation för produkter som inte riskerar lidande i produktionskedjan. Därmed skulle Kronfågel följa efter andra företag som redan gjort den satsningen, som exempelvis Dafgårds och Orkla Foods Sverige. Växtbaserat är onekligen framtiden.

Om Kronfågels utvecklingsprogram ska vara mer än ett försök att rentvå sin verksamhet behöver ambitionsnivån höjas. Så länge inte tempot på slakterierna sänks och antalet djur i fabrikerna blir färre så är det omöjligt att säkerställa att djurskyddslagen följs, och det är verkligen det minsta vi kan begära.

Mot bakgrund av detta finns inget annat råd att ge svenska konsumenter än att välja bort kycklingen från tallriken.

Camilla Bergvall, riksordförande Djurens Rätt