Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Att utöka stödet till tjej- och kvinnojourer är avgörande för att kvinnor ska kunna få rätt stöd och hjälp, skriver debattörerna. Bild: Henrik Björnsson, Nils Petter Nilsson
Att utöka stödet till tjej- och kvinnojourer är avgörande för att kvinnor ska kunna få rätt stöd och hjälp, skriver debattörerna. Bild: Henrik Björnsson, Nils Petter Nilsson

Krispaket för att stoppa mäns våld mot kvinnor

För att kunna stoppa det allvarliga våldet som drabbar kvinnor och barn i hemmet krävs både mer resurser och att frågan tydligt prioriteras. Därför vill vi rödgrönrosa införa ett krispaket för att motverka mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer, skriver Grith Fjeldmose (V), Stina Svensson (Fi) och Karin Pleijel (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Idag är det den internationella kvinnodagen, dagen då hela världen uppmärksammar kvinnors situation och ojämställdheten mellan könen. I år vill Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ särskilt uppmärksamma mäns våld mot kvinnor.

Ökat under pandemin

I Sverige anmäls årligen över 10 000 fall av misshandel i nära relation, i över 80 procent av fallen är mot kvinnor. Under förra året ökade dessutom anmälningarna då den isolering som många familjer befunnit sig i under coronapandemin möjliggjort ökad kontroll och våld inom hemmets väggar.

För oss som feministiska partier är det självklart att kämpa för kvinnors rättigheter och arbeta brett för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi vill därför införa ett krispaket för att motverka mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer så som våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Även ge stöd till våldsutsatta barn och barn som bevittnar våld.

Vi vill både säkerställa att kommunens egna verksamheter är tillräckliga och att de ideella jourerna har möjlighet att långsiktigt planera och erbjuda insatser.

Mer konkret vill vi rödgrönrosa utöka stödet till tjej- och kvinnojourer, ge mer resurser till socialtjänsten och utöka det våldsförebyggande arbetet i skolan. Totalt vill vi satsa 42 miljoner. Vi anser nämligen att det krävs omfattande åtgärder och mer resurser för att på allvar kunna stoppa mäns våld mot kvinnor.

Att utöka stödet till tjej- och kvinnojourer är avgörande för att kvinnor ska kunna få rätt stöd och hjälp. Vi vill därför både säkerställa att kommunens egna verksamheter är tillräckliga och att de ideella jourerna har möjlighet att långsiktigt planera och erbjuda insatser utifrån deras särskilda kompetens.

Vi ser även ett behov av att stärka socialtjänsten för att utöka insatserna mot våld i nära relationer. Det behövs mer resurser för att bland annat kunna erbjuda våldsutsatta rådgivning, stödsamtal och ekonomiskt bistånd. För att göra det möjligt krävs fler anställda inom socialtjänsten och fortsatta kompetenshöjande insatser.

Viktigt skolarbete

Slutligen vill vi utöka det våldsförebyggande arbetet i skolan. Studier visar att en stereotyp syn på könsroller ökar risken för att använda våld. Det är därför av stor vikt att förskolor och skolor arbetar våldsförebyggande för att förändra stereotypa könsnormer som kopplar samman maskulinitet och våld. För att göra det möjligt krävs mer resurser till skolan och utökat samarbete med socialtjänsten.

Det är dags att agera utifrån att mäns våld mot kvinnor är ett av Sveriges främsta säkerhetshot. Männens våld får aldrig accepteras som en del av samhället.

Grith Fjeldmose (V) kommunalråd

Stina Svensson (Fi) gruppledare

Karin Pleijel (MP) kommunalråd