Mikail Yüksel (C), Centerpartiet i Göteborg, toppkandidat till riksdagen.
Mikail Yüksel (C), Centerpartiet i Göteborg, toppkandidat till riksdagen.

Kriminella gäng ska inte få sätta skräck i Göteborg

Gängvåldet drabbar betydligt fler än de redan grovt kriminella själva. Det måste få ett slut. De rödgröna har misslyckats med att vända utvecklingen. Nu krävs en ny, effektivare och bättre politik, skriver Mikail Yüksel (C).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

    <strong>Mikail Yüksel </strong>(C),Centerpartiet i Göteborg,
    <br> toppkandidat till riksdagen
   </br>
Mikail Yüksel (C),Centerpartiet i Göteborg,
toppkandidat till riksdagen

Många göteborgare känner sig inte trygga i sin egen stad. Nästan alla invånare (94 procent) anser visserligen att Göteborg är en bra stad att bo i, men endast 52 procent tycker att den är trygg och säker (SOM-undersökningen 2016). En av de viktigaste förklaringarna är det grova våldet kopplat till Göteborgs kriminella gäng. Hämndaktioner och narkotikauppgörelser har blivit vardag i flera stadsdelar och 2017 (till och med november) skedde över 30 skjutningar varav fyra dödsskjutningar i Region Väst.

Gängvåldet drabbar betydligt fler än de redan grovt kriminella själva. Tyvärr finns det flera exempel där helt oskyldiga liv släckts av ett meningslöst gängvåld. År 2015 dödades en fyraårig flicka av en bilbomb. Ett år senare dog en åttaårig pojke i famnen på sin mor efter att en handgranat slängts in i en lägenhet.

ANNONS

Handlingsförlamning som måste brytas

Politiken har under en längre tid varit alldeles för handlingsförlamad. Min övertygelse är dock att det går att stoppa gängen. Även om gängens våld och trakasserier drabbar många, handlar det trots allt om ett begränsat antal individer. Enligt Polisen finns cirka 100–200 gängkriminella personer i Göteborg, fördelade på nio rivaliserande gäng. En majoritet av de skjutningar som sker kan kopplas till just dessa individer. Polisen skulle med rätt resurser i princip ha möjlighet att punktmarkera gängen och dess nyckelpersoner i väntan på att de ska begå ett brott.

Det senaste året har antalet dödsskjutningar minskat i Göteborg. Det är glädjande och visar att effektiva polisinsatser ger resultat. Men gängen är fortfarande aktiva och för att stoppa dem behövs ytterligare insatser byggda på politisk beslutsamhet. Sätt stopp för gängens fortlevnad genom att:

  1. Ge hela rättskedjan ökade resurser och effektivare arbetssätt. Exempelvis kameraövervakning och att underlätta för dem som utreder grova brott att utbyta information med varandra.
  2. Införa hårdare straff för flera grova brott, exempelvis se över straffrabatten för unga återfallsförbrytare och unga grova brottslingar.
  3. Införa tillträdesförbud till butiker för personer som stjäl eller trakasserar personal.
  4. Kraftigt minska tillgången på vapen, exempelvis genom att stävja vapensmugglingen genom utökat samarbete med andra europeiska länder.
  5. Ge domstolar möjlighet att kunna döma villkorlig utvisning för dem som saknar svenskt medborgarskap.

Utöver insatser mot kriminella är det minst lika viktigt att bygga ett långsiktigt socialt arbete som ger resultat. Socialdemokraterna har suttit vid makten i kommunen i snart 24 år och misslyckats med det.

De stadsdelar där gängen är hemmahörande behöver fler arbetsplatser, ett mer blandat bostadsbestånd (främst bostadsrätter och småhus), bra skolor samt en grön och attraktiv stadsutveckling som gör att folk vill bo och verka där.

ANNONS

I stället har de rödgröna gett dem skolor som inte fungerar, kortsiktiga och otydliga projekt (stängsel till en kamelfarm) och en uppsjö av kommunala rapporter och analyser. Det finns antagligen ingen annan kommun i Sverige som genom olika utredningar är så bra på att mäta sociala klyftor och samtidigt så oduglig på att bekämpa dem.

Lukrativt för langarna

Därtill har kunskapen bland stadens politiker om drogernas betydelse för gängens inkomstkällor varit närmast obefintlig. Socialdemokraternas motstånd mot sprututbytesprogram och tillhörande sociala insatser, som i förlängning kan minska efterfrågan på gängens droger, har varit lukrativt för säljarna.

För mig finns ingen fråga som i dagsläget är viktigare att lösa. Mitt och Centerpartiets budskap till de cirka hundratalet gängkriminella är glasklar: Det finns ingen plats för era gäng i Göteborg. Ni är inte många, men ni har fått ödelägga tillvaron för oskyldigt och hederligt folk tillräckligt. Ni ska punktmarkeras, lagföras och straffas för de brott ni begått.

Mikail Yüksel (C)

Centerpartiet i Göteborg,

toppkandidat till riksdagen

ANNONS