Kollektivavtal ger villkor som många gånger är bättre än de som regleras i lagstiftningen men är inte, som företagarna beskriver det, oflexibla. Däremot är det ett avtal som två parter behöver komma överens om och inte som deras ansvarskod – något arbetsgivaren ensidigt kan besluta om att införa och avskaffa, skriver debattörerna.
Kollektivavtal ger villkor som många gånger är bättre än de som regleras i lagstiftningen men är inte, som företagarna beskriver det, oflexibla. Däremot är det ett avtal som två parter behöver komma överens om och inte som deras ansvarskod – något arbetsgivaren ensidigt kan besluta om att införa och avskaffa, skriver debattörerna.

Kräv kollektivavtal för utförare av hemtjänst

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Lagen om valfrihet (LOV) i hemtjänst skall införas i Göteborgs Stad vid årsskiftet. Syftet med införandet är enligt de partier som ligger bakom beslutet att öka valfriheten för brukarna av hemtjänst och i förlängningen öka kvaliteten på hemtjänsten. I det förslag på krav på utförarna som kommunstyrelsen ska besluta om ställs inte krav på kollektivavtal.

Inte bara lön utan mycket av förhållandena på den svenska arbetsmarknaden regleras av kollektivavtal. Att få ersättning vid övertid eller obekväm arbetstid är till exempel rättigheter som vi har genom våra kollektivavtal och inget som garanteras i lag. Vi får även extra sjuklön och föräldrapenningstillägg tack vare våra kollektivavtal. Andra förmåner som många tar för givna som arbetsskadeförsäkring och tjänstepension är även de resultat av de kollektivavtal som reglerar förhållandena på arbetsmarknaden.

ANNONS

Ekonomiska vinster

När möjligheten ges för privata och idéburna aktörer att bedriva hemtjänst och konkurrera med den kommunala hemtjänsten så ser vi fackliga representanter från TCO och Saco att det skall ske genom till exempel särskilda inriktningar och högre kvalitet. Men samtidigt är vi medvetna om att det finns en risk för att oseriösa aktörer kan se detta som en möjlighet att göra ekonomiska vinster genom att ge sina anställda undermåliga villkor, vilket knappast är intentionen från de beslutande politikerna.

Försvåra för oseriösa

Krav på kollektivavtal försvårar för de oseriösa aktörerna, samtidigt som det inte är något problem för seriösa aktörer att uppfylla kravet. I stället ger det alla utförare av hemtjänst samma förutsättningar att konkurrera på lika villkor, samtidigt som det garanterar alla medarbetare värdiga villkor, något som de flesta på den svenska arbetsmarknaden i dag tar för givna.

Vi kräver därför att politikerna i kommunstyrelsen tar sitt ansvar och ställer krav på kollektivavtal.

Anders Andersson

ordförande, Sacorådet i Göteborgs Stad

Sonia Koppen

ordförande, Vision Göteborg/TCO

Mats Svensson

förtroendevald, Vårdförbundet/TCO

ANNONS