Kränkande att Jonsson anklagar oss för att begå våld mot patienter

Att ett folkvalt regionråd, som är ytterst ansvarig för regionens offentligt finansierade vård, och har en personlig relation till ägarna av BB Gårda, antyder att vi inom regionens förlossningsvård utsätter patienterna för våld är inte bara ett uppseendeväckande utan djupt sårande och nedsättande mot oss som jobbar inom förlossningsvården, skriver Linnéa Lindroos och andra läkare, barnmorskor och undersköterskor i mödra- och förlossningsvården.

ANNONS
|

I GP kunde man den 5/2 läsa ett uttalande från det folkvalda regionrådet Madeleine Jonsson (MP) som menar att man på BB Gårda kommer att utgå från det normala födandet och att det till följd av detta är ”en minimal risk att kvinnan utsätts för obstetriskt våld”. Vidare utvecklar regionrådet att en födande kvinna riskerar att utsättas för obstetriskt våld om hon väljer att föda vid någon av förlossningsklinikerna inom regionen.

Begreppet obstetriskt våld är omdebatterat och väcker starka känslor. Upplevelsen hos den födande, av att ha utsatts för förödmjukande eller ovärdiga åtgärder mot sin vilja, så som att undersökningar eller interventioner genomförts utan kvinnans samtycke anses vara centralt i begreppet.

ANNONS

Att ett folkvalt regionråd, som är ytterst ansvarig för regionens offentligt finansierade vård, och har en personlig relation till ägarna av BB Gårda, antyder att vi inom regionens förlossningsvård utsätter patienterna för våld är inte bara ett uppseendeväckande uttalande med tanke på hennes roll och uppdrag. Det är också ett djupt sårande och nedsättande uttalande för alla medarbetare inom den mödra- och förlossningsvård som en överväldigande majoritet av regionens kvinnor väljer att ta del av under sin graviditet, förlossning och första tid efter förlossningen. Våra enkäter visar att 80–90 procent av kvinnorna är mycket nöjda och trygga med vår vårdkedja. Under 2023 uppgav 83 procent av kvinnorna ett år efter att de fött barn på Sahlgrenska Universitetssjukhuset att de, helt och hållet eller i mycket hög utsträckning, blivit bemötta med respekt och värdighet.

Vi inom den offentliga mödra- och förlossningsvården i Göteborgsområdet arbetar dag som natt för att ge alla gravida, födande och nyförlösta kvinnor en god, säker och trygg vård. Inget som görs inom förlossningsvården har något annat syfte än att gravida, födande och nyförlösta samt väntade och nyfödda barn ska vara friska och må bra. Vår ambition är att alltid arbeta patientcentrerat där kvinnan informeras kring valmöjligheter och är delaktig i de beslut som tas kring hennes vård. I de mellanmänskliga kontakter som vården innebär vet vi att denna ambition inte alltid nås och vi beklagar att det finns kvinnor som upplever att vård givits utan samtycke. Vi arbetar dagligen med att förbättra och utveckla vården vi ger.

ANNONS

Vi vill med detta svar förmedla att alla gravida kvinnor alltid skall känna sig välkomna till regionens mödra- och förlossningsvård. Vi tar starkt avstånd från våld inom vården, allt annat vore otänkbart.

Barnmorskor, läkare och undersköterskor inom mödra- och förlossningsvården i Göteborgsområdet genom:

Linnéa Lindroos, överläkare Obstetrik och Gynekologi Sahlgrenska universitetssjukhuset, Med Dr / PhD

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS