Straffas bort. Det ska bli svårare och framförallt dyrare att ha bil i centrala Göteborg med de rödgrönas trafikpolitik. Den senaste i raden av förslag som riktar sig mot bilister är kraftigt höjda avgifter för felparkeringar, skriver Alliansen i Göteborg.
Straffas bort. Det ska bli svårare och framförallt dyrare att ha bil i centrala Göteborg med de rödgrönas trafikpolitik. Den senaste i raden av förslag som riktar sig mot bilister är kraftigt höjda avgifter för felparkeringar, skriver Alliansen i Göteborg.

Kraftigt höjda avgifter för felparkering slår helt fel

Att höja felparkeringsavgifterna är det senaste i ett pärlband av förslag som riktar sig mot bilister i Göteborg. Höjningen är illa utredd och felparkeringar kan stävjas med andra metoder, skriver Alliansen i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

De rödgröna i trafiknämnden antog vid nämndens senaste möte tjänstemannaförslaget att det ska kosta minst 600 kronor att parkera över tillåten tid och som mest 1 100 kronor om man exempelvis parkerat utanför P-rutan. I dag är minimibeloppet 400 kronor och maxbeloppet 900 kronor – en höjning på mellan 22 och 50 procent.

Att drastiskt höja avgifterna skulle möjligen kunna vara effektivt om all felparkering handlade om att ett antal bilister helt ignorerar trafikreglerna och där högre avgifter höjer tröskeln att begå regelbrott.

Ingen kriminell handling

Men felparkeringar är inte en kriminell handling (det är inte parkeringsböter utan en avgift) och många felparkeringar beror snarare på otydlighet av gällande regler och information än att man uppsåtligen ställer sig fel eller väljer att inte betala. En del av felparkeringsavgifterna är kopplade till förbud att parkera när städning ska ske var fjortonde dag på många av Göteborgs gator, men städning utförs sällan.

ANNONS

Förslaget medför också att Göteborg skulle sticka ut jämfört med Mölndal och Partille, där lägsta avgiften är 400 kronor och högsta 800 kronor. Ingenting tyder dock på att Göteborg skulle ha större eller mindre problem med felparkeringar än våra grannkommuner.

I det bakgrundsmaterial som Trafikkontoret har tagit fram går det inte att utläsa om antalet felparkeringar har ökat eller minskat i staden. En indikation är dock att parkeringsintäkterna har ökat med 70 miljoner kronor genom ny teknik (exempelvis genom att betala via en app i mobilen). Det skulle kunna tyda på att fler faktiskt gör rätt för sig, varför förslaget framstår som än märkligare.

Vi anser att innan en kraftig höjning genomförs så behöver efterlevnaden utredas, det vill säga hur stort problemet är. Det behöver också analyseras om det finns andra mer effektiva sätt att stävja felparkeringar än att höja avgifterna. I det här fallet känns det som att den rödgröna majoriteten begärt fram ett förslag på höjningar och nu letar efter argument för varför de ska genomföras.

Västtrafik väljer annan väg

En jämförelse kan göras med Västtrafik som metodiskt arbetar med att minska ”fuskåkandet” inom kollektivtrafiken. Där är fokus inte att dra in så mycket pengar som möjligt via kontrollavgifterna utan i stället att få så många som möjligt att betala och göra rätt för sig. Det gör man dels genom fler och tydliga biljettkontroller och dels genom att informera och göra det så enkelt som möjligt att betala rätt pris för sin resa.

ANNONS

Vi menar att en mer sansad syn på felparkeringsavgifterna hade varit att lägga sig på samma nivåer som kringliggande kommuner och sedan systematiskt och utifrån fakta arbeta med att förbättra möjligheterna att parkera – exempelvis genom tydligare information, fler parkeringsvakter och att fortsätta utveckla ny teknik och informationssystem.

Att höja felparkeringsavgifterna är det senaste i ett pärlband av förslag som riktar sig mot bilister i Göteborg. Nu under hösten har de rödgröna partierna bland annat tagit fram förslag om att kraftigt höja priserna för boendeparkering, man har inte velat ersätta parkeringsplatser som försvinner på grund av nybyggen i staden och man har drivit fram kraftigt sänkta hastigheter i hela Göteborgs innerstad.

Radikal trafikpolitik

I grunden handlar det om att genomföra den trafikstrategi som de rödgröna antog 2014, där de vill att biltrafiken i Göteborg ska minska med 25 procent. Men eftersom befolkningen ökar har vi sedan dess sett en årlig ökning av biltrafiken med cirka två procent – varför de rödgröna blivit mer och mer radikala i sin trafikpolitik. Det ska bli svårare och framförallt dyrare att ha bil i centrala Göteborg.

Det är högst sorgligt, menar vi. Fokus borde vara att skapa en hållbar stad med god framkomlighet för alla göteborgare. Inte att driva fram en trafikpolitik där bilägande blir en klassfråga och endast de som utan problem kan betala högre avgifter har råd att köra bil.

ANNONS

Axel Josefson (M)

vice ordförande trafiknämnden Göteborg

Birgitta Ling Fransson (L)

ledamot trafiknämnden Göteborg

Johan Pettersson (KD)

ersättare trafiknämnden Göteborg

ANNONS