Hela 55 procent av svenskarna kan tänka sig att äta mindre kött för klimatets skull, skriver Jonas Paulsson, Köttfri måndag.
Hela 55 procent av svenskarna kan tänka sig att äta mindre kött för klimatets skull, skriver Jonas Paulsson, Köttfri måndag.

Köttätandet måste minska

Sveriges höga köttkonsumtion bidrar i allra högsta grad till ett miljöhaveri. Men med rätt utformad köttskatt kan vi radikalt minska växthusgasutsläppen och minska ohälsan av köttätandet, skriver Jonas Paulsson, Köttfri måndag.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

En ny rapport från Oxford pekar på frånvaron av köttskatt som en huvudorsak till att matens andel av växthusgasutsläppen kan komma att skena . FN:s klimatmöte i Marrakech berörde inte köttfrågan. Den politiska handlingsförlamningen beträffande köttkonsumtionen är djupt oroväckande och kan komma att omöjliggöra FN:s mål om att begränsa uppvärmningen av jorden till högst två grader.

En färsk rapport från Världsnaturfonden visar att svenskens ekologiska fotavtryck ökat med ett halvt jordklot sedan 2014. Sverige stämplas nu som en miljövärstingnation tillsammans med USA, Australien och några få länder till. Sveriges höga köttkonsumtion bidrar i allra högsta grad till detta miljöhaveri.

Enligt en ny forskarstudie från Oxford, Mitigation potential and global health impacts from emissions pricing of food commodities, kan en rätt utformad köttskatt radikalt minska växthusgasutsläppen.

ANNONS

Speciellt nötkött orsakar enorma växthusgasutsläpp och ett oerhört stort ekologiskt fotavtryck, på grund av den skogsskövling som orsakas av foderodlingar och betesmark. Forskarna visar i rapporten att köttskatten på biff sättas till 40 procent medan skatten på mjölk bör sättas till 20 procent.

Ohälsosamt och klimatvidrigt

De flesta livsmedel med stor klimatpåverkan är också ohälsosamma vid hög konsumtion. Eftersom klimatskatter på mat minskar förbrukningen av dessa livsmedel beräknas färre människor dö av kostrelaterade sjukdomar som hjärtkärlsjukdomar och cancer. I den rika världen äter vi mycket kött. Forskarna i Oxford fann att klimatskatter kan rädda mer än en halv miljon människor från för tidiga dödsfall varje år i Europa, USA, Australien och Kina.

Även svensk klimatforskning visar att köttskatt behövs. Det föreslås bland annat i Naturvårdsverkets rapport Hållbara konsumtionsmönster. Men regeringen tycks ännu inte våga implementera den. Rädslan är sannolikt överdriven. Bland högutbildade i Sverige är lika många positiva till en köttskatt som de som är negativa. Detta visar en undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Enligt analysföretaget Inizio kan 55 procent av svenskarna tänka sig att äta mindre kött för klimatets skull.

Här kommer tre förslag till regeringen och kommunerna för att minska klimatbelastningen från maten:

  1. Inför en vegetarisk norm i skolköken genom att servera växtbaserade huvudrätter som standard.
  2. Generalisera koldioxidskatten till att även innefatta animalier.
  3. Sist men inte minst: Inför ett miljömål om halverad köttkonsumtion som bland annat Världsnaturfonden rekommenderar.

Jonas Paulsson

Köttfri måndag

ANNONS
ANNONS