Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg
Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg

Korrekt ansökan om medel till Stadslandet Göteborg

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    <strong>Patrik Andersson</strong>, vd Business Region Göteborg, BRG
Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg, BRG

Replik

Stadslandet Göteborg, 16/2

Skattefinansierade projekt ska utvärderas. Det ska finnas mätbara mål. Både under projekttiden och efter att projektet är avslutat ska det vara möjligt att följa upp verksamheten och målen.

EU och Tillväxtverket har en mall för att söka projektstöd. Där fyller man i mål och resultat, förväntat resultat vid projektavslut, förväntade effekter på lång sikt och aktiviteter. Om stödet beviljas är det inget som hindrar projektägaren att sätta fler konkreta mål som är kopplade till de övergripande målen.

Det kan vara precis den typ av mätbara effektmål som Charlie Karlsson efterfrågar. Vad ska insatser för affärsutveckling leda fram till? Till exempel, hur många nya företag ska startas, och hur många jobb kan insatserna leda till?

ANNONS

Redan igång med arbetet

Projektledningen i Stadslandet har redan innan den här diskussionen satte igång startat arbetet med den typen av målsättningar.

För Business Region Göteborg är det viktigt. Det är så vi jobbar med andra delar av vår verksamhet.

Genom projektet Stadslandet får Göteborg ta del av närmare 13 miljoner kronor från EU:s strukturfonder. Det är pengar som är öronmärkta för denna typ av insatser.

Men inga projekt ska startas enbart för att det finns EU-pengar att hämta. Skälet för att starta Stadslandet är att det ska skapa långsiktiga värden för Göteborg. Projektets innehåll är i enlighet med kommunstyrelsens beslut 10 juni 2015.

Relevanta frågeställningar

Charlie Karlsson tar upp relevanta frågeställning om hur offentligt finansierade projekt ska utvärderas. När skattebetalarnas pengar används ska det inte finnas tvivel om i vilken grad insatserna gör nytta.

Därför är mål och uppföljning viktigt. Både för att styra projekt och för att utvärdera dem.

I Tillväxtverkets beslut om EU-stöd till projektet Stadslandet finns tre övergripande mål formulerade och åtta förväntade resultat vid det treåriga projektets avslutning.

Projektet följs och utvärderas av fristående experter.

Patrik Andersson

vd Business Region Göteborg

ANNONS