Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd Göteborg
Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd Göteborg

Konstgräsgummi är ett stort miljöproblem

Vi är glada att Svensk däckåtervinning håller med om att mikroplaster inte ska hamna i naturen. Därför blir angreppet på arbetet mot mikroplaster motsägelsefullt, skriver Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

Plast i haven, 18/10 och 22/10

Svensk Däckåtervinning inser problemet med mikroplaster, men vill inte se att mikroplaster från konstgräs är ett problem. I den bästa av världar skulle man kunna garantera att de stora mängder granulat som används vid anläggning av konstgräsplaner runt om i landet, också stannar på planerna. Tyvärr vet vi att det i dagsläget inte ser ut så. Enligt de beräkningar som IVL gjort fylls det i Sverige på med runt 2 000 ton granulat per år. Anledningen till att man fyller på konstgräsplanerna med granulat beror just på att material “försvinner”. Det är det som är huvudproblemet.

ANNONS

Det är inte klarlagt exakt hur mycket granulat som transporteras eller på vilka vägar, men att blunda för det är ingen lösning. Precis som Svensk Däckåtervinning skriver sprids granulat via dagvattenbrunnar och snöröjning samt att granulat följer med kläder och skor. Därför måste vi både ta bort granulatet som hamnar utanför planerna och hitta alternativ till granulatet i konstgräset.

Ett stort problem

Göteborgs stad har räknat ut att det sprids cirka 35 ton gummigranulat enbart från Göteborg, beräknat på utsläppen i Sverige. Här finns 69 fotbollsplaner med konstgräs. Det är dock fortfarande oklart hur stor del som når haven, men det är ett stort problem, därför har vi tillsatt en utredning som ska ta fram metoder som minskar miljöpåverkan av konstgräset.

Redan idag undviker vi granulat från bildäck eftersom de innehåller miljöfarliga ämnen som ftalater, arsenik, bly, kadmium och polyaromatiska kolväten.

Mikroplaster ska inte spridas i naturen. Det betyder att vi behöver arbeta parallellt med alla de källor som Naturvårdsverket pekar på i sin rapport, både nedskräpning, väg- och däckslitage och även spridningen från konstgräsplaner.

Ulf Kamne (MP)

miljökommunalråd Göteborg

ANNONS