Könsrollerna måste förändras för att vi ska kunna förhindra våldtäkter

Ännu en våldtäkt misstänks har inträffat på Bråvalla-festivalen. Och återigen ställs frågor om hur full tjejen var eller hur kort kjol hon hade när fokus borde ligga på hur vi förhindrar att män fortsätter att begå dessa brott, skriver Camillla Bergvall, FATTA-aktivist.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    Camilla Bergvall, FATTA-aktivist
Camilla Bergvall, FATTA-aktivist

I går hände det igen. Det som inte borde ske. Det som inte får fortsätta ske. En våldtäkt misstänks ha ägt rum i ett publikhav på festival. Polisen säger att de väntar sig fler anmälningar. Men vad görs egentligen för att det inte ska hända igen?

Det förebyggande arbetet måste få större utrymme i debatterna och i planeringen inför stora evenemang - och vi måste göra det tillsammans. Kunskap och kompetens kring dessa frågor finns men måste tas tillvara på och belysas mycket mer. Vi måste kräva att det finns kunskap och strategier kring hur vi motverkar och hanterar sexuellt våld. Många festivaler och krogar vet hur de ska hantera fysiskt våld män emellan men de har inte utbildning kring bemötande vid sexuellt våld. Många tycker dessutom inte att de behöver experters hjälp utan hänvisar till att de har säkerhetsansvariga och ska höja säkerheten med fler vakter.

ANNONS

Trygghet inte samma sak som säkerhet

Men trygghet är inte samma sak som säkerhet. Trygghet är en känsla som kan skapas till exempel genom att du som festivalbesökare vet att det arbetats förebyggande för att förhindra att övergrepp sker - snarare än att det finns mer vakter på plats än tidigare ifall att något skulle hända.

I stället för att arbeta förebyggande för att skapa trygga festivaler uppmanas tjejer att inte gå ute sent på natten, att inte ha för utmanande kläder, att inte gå hem med någon de nyss mött på krogen och att inte dricka för mycket. Idén att den som blivit våldtagen borde ha tagit mer ansvar för att inte bli våldtagen återfinns överallt i samhället och får förödande konsekvenser. I kommentarer på artiklar om gårdagens övergrepp på Bråvalla går det igen. Hade hon för kort kjol? Varför gjorde hon inte mer motstånd? Hur kunde det annars ha gått till? Många fördömer såklart också övergreppet. Men få, nästintill ingen, pratar om förövarna och hur vi kan förebygga att fler förövare skapas.

Enligt den Nationella trygghetsundersökningen var 97 procent av dem som misstänktes för sexualbrott år 2015 män. Varför är det just män som begår de här brotten? Hur kan vi förhindra att män fortsätter att begå dessa brott? Där borde fokus ligga. Inte på hur de som utsätts ska undvika särskilda platser och förändra sitt beteende.

ANNONS

Vi måste utmana och förändra föreställningar och normer om traditionella könsroller, som oftast är kärnan i det sexuella våldet. Den senaste tiden har just övergrepp på festivaler uppmärksammats i media, men vi får inte glömma att sexuella övergrepp sker överallt, nästan hela tiden. Detta är inte enbart ett problem på festivaler utan ett samhällsproblem, så breda insatser behövs.

Förändring kräver ökad kunskap

Enligt BRÅ anmäldes det under förra året 18 100 sexualbrott, varav 5 920 rubricerades som våldtäkt. Men sen då? Få brott klaras upp, många utredningar läggs ner och många brott anmäls inte. FATTA jobbar med att förändra både lagstiftning och normer. En lagstiftning som baseras på samtycke/frivillighet är en tydlig signal som påverkar samhällets normer. Men vi måste också se till att utbildning i de här frågorna når en bred målgrupp. Festivalarrangörer, väktare, jurister, volontärer, domare - det är många som skulle kunna bli en del i denna förändring om de fick mer kunskap. Detta måste ske för att vi ska nå en reell förändring, det borde ha gjorts redan igår - och det måste göras nu.

Ida Östensson

initiativtagare och ledamot FATTA

Anna Thomasson

ordförande FATTA

Camilla Bergvall

FATTA-aktivist

ANNONS