Konkurrens i hemtjänsten gynnar alla

Äldre i Stockholm är betydligt mer nöjda med sin hemtjänst än äldre i Göteborg. En förklaring är att rätten att välja hemtjänst har ökat de äldres inflytande över när hemtjänsten kommer, men också vem som kommer, skriver Emma Swanström och Dennis Selsborg, Aleris.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

GP har nyligen rapporterat att inget större hemtjänstföretag anslutit sig när Göteborgs stad nu inför Lagen om valfrihet, LOV, inom hemtjänsten. Aleris är ett av de företag som valt att inte delta. Aleris välkomnar att Göteborgs politiker nu väljer att införa LOV i hemtjänsten. Grundtanken i LOV är att man som pensionär ska kunna välja hemtjänstutförare. Alltså i praktiken vem som ska komma till ens hem, kanske flera gånger per dag, hjälpa med vardagsbestyr men kanske också med personlig hygien och andra intima insatser.

Ger ökad livskvalitet

Fakta visar att möjligheten att välja bidrar till ökad livskvalitet för våra äldre. Socialstyrelsens enkätundersökning Öppna jämförelser som nyligen presenterades och som går ut till samtliga personer med hemtjänst i Sverige visar på stora skillnader mellan Stockholm, som under ett antal år haft konkurrens i hemtjänsten, och Göteborg, som alltså först nu inför den.

ANNONS

De äldre i Stockholm är totalt sett mer nöjda med sin hemtjänst än de är i Göteborg och när det gäller frågor om tillgänglighet och möjligheten att påverka tider är skillnaden nära tio procentenheter. Över tid har både kommunal och privat driven hemtjänst höjt sina resultat i Stockholm, vilket visar att konkurrensen gynnar de äldre.

Kommunen satsar för lite

Ett av skälen till att vi i Aleris valt att inte erbjuda de äldre i Göteborg hemtjänst är att vi bedömer att kommunen satsar för lite pengar på sin hemtjänst. Om man jämför Göteborg med Stockholm så har Göteborg cirka 13 procent lägre ersättning.

Nu kanske någon tänker att ”ni vill bara tjäna mer pengar”. Som alla företag behöver vi gå med överskott. Under de senaste åren har Aleris vinstnivå varit cirka 3-4 procent, med hemtjänsten i den nedre delen av skalan. En del säger då att överskottet innebär att pengar läcker ur välfärden. Vi anser att man i stället måste se på värdet som de äldre får av sin hemtjänst. Om vi får exakt samma ersättning som andra men har nöjdare brukare och får pengar över, är det då ett problem eller visar det att våra medarbetare faktiskt är väldigt duktiga på sitt jobb?

ANNONS

Utvecklar hemtjänsten

Överskottet använder vi bland annat för att investera i utbildning och kompetensutveckling, för att ha konkurrenskraftiga löner och kollektivavtal men också för att utveckla hemtjänsten. Ett exempel på detta är vårt kontinuitetsprojekt. Projektet innebär att våra pensionärer oftare får besök av samma person från oss. När brukare och hemtjänstmedarbetare får möjlighet att lära känna varandra och utveckla en relation ökar förutsättningarna för en hemtjänst som verkligen finns där i vardagen för den äldre. Att veta vem som kommer ger trygghet och livskvalitet.

Det nya sättet att lägga schema innebär samtidigt att fler av våra medarbetare kan arbeta dagtid måndag till fredag samt heltid, vilket är viktigt i ett yrke där arbetstiderna annars kan göra det svårt att kombinera jobbet med familjeliv.

Avgörande för att rekrytera

Goda arbetsvillkor är avgörande för att välfärden ska klara sina rekryteringsbehov. Sveriges Kommuner och Landsting beräknar att 225 000 medarbetare behöver anställas i vård och omsorg fram till 2023. För att klara denna utmaning måste välfärdsyrkena vara attraktiva och ge möjlighet att byta arbetssätt och arbetsgivare.

Hemtjänsten blir allt mer avancerad i takt med att många äldre vill bo hemma så länge som möjligt. Samtidigt ser vi hur ett antal kommuner lägger mindre pengar per timme för den hemtjänst som de äldre får, vilket påverkar brukaren och dess anhöriga, personalen och utföraren negativt.

ANNONS

Vi har just gått in i ett valår. Våra äldre är värda tydliga besked om hur politikerna ser på hemtjänsten. Ska urholkningen fortsätta eller ska våra äldres behov värdesättas fullt ut? Är Göteborgs politiker villiga att satsa på en hemtjänst som skapar trygghet för brukarna och bra arbetsvillkor för medarbetarna?

Emma Swanström

regionchef Aleris hemtjänst

Dennis Selsborg

affärsområdeschef Aleris hemtjänst

ANNONS