Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Det är alltså möjligt att den som tar vaccin mot covid-19 är oskyddad mot den katastrof en kronisk handikappande sjukdom skulle innebära. De 150 miljoner läkemedelsförsäkringen täcker kan låta mycket, men om man ställer det i relation till ett livslångt inkomstbortfall hos en större grupp människor, räcker det inte långt, skriver debattören. Bild: Johan Nilsson/TT
Det är alltså möjligt att den som tar vaccin mot covid-19 är oskyddad mot den katastrof en kronisk handikappande sjukdom skulle innebära. De 150 miljoner läkemedelsförsäkringen täcker kan låta mycket, men om man ställer det i relation till ett livslångt inkomstbortfall hos en större grupp människor, räcker det inte långt, skriver debattören. Bild: Johan Nilsson/TT

Kompensera de som eventuellt drabbas av vaccinorsakad sjukdom

Covid-19 är en allvarlig sjukdom. Så vi bör vaccinera hela befolkningen trots att risken för allvarlig följdsjukdom inte kan uteslutas, så som skedde efter vaccineringen mot svininfluensan. Det är dock viktigt att staten är tydliga med att det finns ett skydd och en rimlig ersättning om vaccinerade skulle drabbas av kronisk sjukdom på grund av vaccinering, skriver Erik Houltz, överläkare och pappa till son med narkolepsi.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Just nu finns två vaccin mot sjukdomen registrerade. Båda dessa ger ett skydd på över 90 procent. Ytterligare vaccin kommer att registreras under de kommande månaderna. För att kunna få den pågående pandemin att avstanna behöver antagligen minst 60 procent av befolkningen vaccineras. Det är uppenbart att det finns stora vinster med detta. Risken för att drabbas av covid-19, bli svårt sjuk och kanske till och med avlida, blir mycket lägre. Samhällsfunktioner kommer att kunna återupptas och företag slipper gå i konkurs.

Eventuella biverkningar

Vad som krävs, och som inte belysts i debatten om vaccin, är hur eventuella sena biverkningar av vaccinet skall tas om hand. Erfarenheter av pandemivaccinet vid svininfluensaepidemin 2009 visar att det inte nödvändigtvis behöver vara riskfritt att vaccineras.

Omkring 4,5 miljoner svenskar vaccinerades mot svininfluensa år 2009. Av dessa fick knappt 450 en kronisk livslång handikappande sjukdom, narkolepsi. Det uppstod alltså 10 av fall narkolepsi per 100 000 vaccinerade. Vaccinationerna mot svininfluensa gjordes under hösten 2009 och en ökad insjuknandegrad i narkolepsi noterades först i Finland under sommaren 2010, det vill säga över ett halvår senare.

Handikappande sjukdom

Svininfluensa är en helt annan sjukdom än covid-19 och dessutom är vaccinet Pandemrix som användes vid svininfluensaepidemin, av en annan typ är de vacciner som tagits fram mot covid-19. Det finns alltså inget som talar för att vaccin mot covid-19 skulle ge narkolepsi. Å andra sidan fanns det heller inget som talade för att Pandemrix skulle ge en kronisk handikappande sjukdom hos ett fåtal av dem som vaccinerades.

De vacciner som nu godkänts mot covid-19 har testats på 30 000 till 45 000 personer där hälften, alltså 15000 – 25000 personer, fått vaccin och häften utgjort kontrollgrupp och fått placebo - overksam substans. Efter en observationstid på 2 månader har man kunnat dra slutsatsen att akuta biverkningar av vaccinet är få.

Socialminister Lena Hallengren meddelade igår att staten ska stå för ersättning vid eventuella biverkningar av vaccinen. Men det är fortfarande väldigt otydligt vad detta innebär

För att kunna upptäcka biverkningar i form av smygande kroniska sjukdomar skulle det inte ens ha räckt med 10 gånger större grupper och dessutom skulle det ha krävts mycket längre uppföljningstid än två månader.

Till skillnad från tidigare använda vacciner är dessutom covid-19 vaccinerna av en ny typ där tillförsel av genetisk substans (rNA eller DNA) får mottagarens celler att producera antikroppar mot coronaviruset. Metoden verkar riskfri, men är aldrig tidigare använd på människor i större skala.

Om man väger risker mot vinster med vaccinet så står det ganska klart att vinsten är större än risken, varför vi bör vaccinera befolkningen trots att risken för kronisk sjukdom (inte nödvändigtvis narkolepsi dock) inte kan uteslutas.

Oklart om tillverkarna friskrivits

När Folkhälsomyndigheten beställde influensavaccinet Pandemrix friskrevs tillverkaren från allt ansvar för eventuella biverkningar. När det gäller Pandemrix skyddas de drabbade i viss mån av läkemedelsförsäkringen som ersätter de drabbade upp till en total summa om 150 miljoner.

När det gäller de nya vaccinerna mot covid-19 omfattas det ena av läkemedelsförsäkringen, men det är oklart om tillverkarna åter friskrivits från ansvar. Socialminister Lena Hallengren meddelade igår att staten ska stå för ersättning vid eventuella biverkningar av vaccinen. Men det är fortfarande väldigt otydligt vad detta innebär.

Det är alltså möjligt att den som tar vaccin mot covid-19 är oskyddad mot den katastrof en kronisk handikappande sjukdom skulle innebära. De 150 miljoner läkemedelsförsäkringen täcker kan låta mycket, men om man ställer det i relation till ett livslångt inkomstbortfall hos en större grupp människor, räcker det inte långt.

Faller ihop

Narkolepsi, som alltså drabbade 450 ungdomar efter svininfluensavaccineringen, innebär en störning i sömnfunktionen där man okontrollerat somnar under sin normalt vakna tid. Kataplexier, att man plötsligt förlorar muskelkraft och faller ihop vid sinnesrörelser som skratt gråt och liknande, är också vanligt, liksom förlamning och hallucinationer vid insomnandet. Vid svår sjukdom får den drabbade använda all kraft bara till att hålla sig vaken. Behandlingen utgörs av tung medicinering med centralstimulerande, psykofarmaka och GHB. Det är dessvärre vanligt med kraftiga biverkningar av sådan behandling.

Bedömningen av dem som drabbats av narkolepsi efter vaccination mot svininfluensa visar vad man kan vänta om man får en svår livslång sjukdom efter vaccination. Läkemedelsförsäkringen använder sig av Svensk Försäkrings tabellverk som anger att drabbas av narkolepsi utgör ett handikapp på 5 procent, det vill säga motsvarande förlust av halva ytterleden på tummen.

Förlust av tummen

Om man drabbas av så svår sjukdom att man inte kan uppehålla ett normalt liv trots behandling och alltså inte kan ha ett normalt arbete och normalt socialt umgänge, då är man uppe i en invaliditetsgrad på 20 procent vilket motsvarar förlust av hela tummen (19%), enligt tabellen.

Den som drabbas av en livslång kronisk sjukdom efter att ha genomgått vaccinering på statens uppmaning kan alltså räkna med en total ersättning om några hundra tusen kronor, motsvarande kanske 500 kronor i månaden, som kompensation för ett livslångt inkomstbortfall om man skulle bli helt arbetsoförmögen. Om våra politiker tycker att detta är rimligt måste vi få veta det nu.

Det krävs att vi får reda på vad Lena Hallengren menar med att ”ta ansvar för eventuella biverkningar av covid-19 vaccinet”. Anser ministern att man ”tagit ansvar” för den katastrof som 450 ungdomar drabbades av 2009?

Erik Houltz, med. dr, överläkare, pappa till narkolepsidrabbad ungdom