GWO är en av de av de få kvarvarande civila professionella blåsorkestrarna i Sverige. Om politiken verkligen tycker att GWO är viktig och värt att bevara – ordna finansieringen, skriver Gunnar Jönsson.
GWO är en av de av de få kvarvarande civila professionella blåsorkestrarna i Sverige. Om politiken verkligen tycker att GWO är viktig och värt att bevara – ordna finansieringen, skriver Gunnar Jönsson. Bild: Pressbild

Kommunen låter blåsorkestern GWO självdö

Inför 2020 sökte blåsorkestern GWO ett verksamhetsstöd på över fem miljoner kronor. I stället beslöt kulturnämnden, i enighet med kulturförvaltningens rekommendationer, att halvera stödet från nuvarande fyra miljoner kronor till två miljoner, skriver Gunnar Jönsson, förbundsordförande Sveriges Yrkesmusikerförbund.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

En dag upptäckte jag en ofarlig hudutväxt på vår hund. Veterinären tyckte att den skulle tas bort. Man valde metoden avsnörning. En hårt åtdragen tråd längst ner och inom ett par veckor ramlade utväxten av. Smidigt och elegant och veterinären behövde inte fatta det jobbiga beslutet om att operera bort utväxten.

Vad kommunen nu gör med Göteborg wind orchestra (GWO) är att strypa anslaget och genom en avsnörning låta verksamheten självdö. Mycket effektivt om man inte vågar stå för att man helst skulle vilja lägga ner allt på en gång. Eller inser man inte konsekvenserna? Ännu mer oroväckande.

Politik är att prioritera ekonomiskt och så även inom kulturpolitiken. Väl medveten om att offentligt finansierad kultur förutsätter att en politisk majoritet står bakom, ser Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF) på finansieringsprincipen som en självklar byggsten i ett samhällsbygge.

ANNONS

Gräns för effektivisering

Det finns en obalans mellan det institutionella och det fria musiklivet som ofta diskuteras. Nätverket ”Ett musikliv för alla” samlar 22 musikorganisationer för att, bland andra frågor, gemensamt överbrygga problematiken med ”den enes bröd – den andres död”. I avvägningen mellan det institutionella och det fria musiklivet får man inte glömma bort att institutioner fungerar som ett musikaliskt nav, en långsiktig säkerhet för att det genereras arbetstillfällen även för dem som inte är fast anställda. Tillvaron blir inte tryggare för någon om man skickar ut över 20 nu fast anställda musiker på en redan osäker frilansmarknad. En orkester går nämligen inte att effektivisera hur mycket som helst. Det blir till slut av eller på.

En orkester går nämligen inte att effektivisera hur mycket som helst. Det blir till slut av eller på.

Sveriges Yrkesmusikerförbund ser det som självklart att det ska finnas professionella blåsorkestrar i hela Sverige. GWO är en av de av de få kvarvarande civila professionella blåsorkestrarna i Sverige. Då kulturens finansiering är decentraliserad genom kultursamverkansmodellen innebär det att alla regioner och kommuner också måste ta ansvar för den nationella helheten. Lyft blicken. Genren blåsorkester kommer till slut endast leva kvar i tre orkestrar inom försvarsmakten. Förnämliga orkestrar men med ett helt annat uppdrag.

Om politiken verkligen tycker att GWO är viktig och värt att bevara – ordna finansieringen

Vi uppmanar nu till eftertanke. Om politiken verkligen tycker att GWO är viktig och värt att bevara – ordna finansieringen.

ANNONS

Budgetbesparingen 2020 gynnar inte någon. För musikerna i GWO, fast anställda såväl som frilansande, riskerar effekten att kvarstå för all framtid.

Gunnar Jönsson, förbundsordförande Sveriges Yrkesmusikerförbund

ANNONS