Kollektivt straff är fel väg att gå

När en skola missköter sig straffar Social­demokraterna alla. Det är att slå ihjäl myggor med spade. Låt välfungerande religiösa friskolor fortsätta, skriver Tuve Skånberg (KD).

ANNONS
|

Socialdemokraterna har beslutat att de ska förbjuda alla religiösa inslag i skolan. Religiösa friskolor ska förbjudas. Skolavslutningar i kyrkor med bön, sommarpsalm och välsignelse ska bort. Likaså frivilliga rastandakter. Alla kristna uttryck i skolan ska bort – för att socialdemokraterna är rädda för en muslimsk skola som misskött sig.

Det finns omkring 4 000 friskolor i Sverige. 66 stycken av dessa är religiösa. 54 av dessa är kristna, 11 muslimska och en är judisk. Av de 11 muslimska har verksamheten vid en skola (0,025 procent av alla friskolor och 1,5 procent av de religiösa friskolorna) vid två tillfällen under det senaste året varit ifrågasatt. Nu vill Socialdemokraterna förbjuda alla övriga 65, liksom alla framtida, religiösa friskolor, på grund av vad som hänt inom 1,5 procent av de religiösa skolorna.

ANNONS

Det är att slå ihjäl myggor med spade. Och varför straffa kristna och judiska skolor för vad som hänt i en muslimsk? Somliga av de kristna skolorna har funnits sedan 1700-talet och tillhör de äldsta skolorna i landet – och de har utomordentligt goda resultat vid jämförelse med andra skolor.

Alla ska följa svensk lag

Om det är så att denna enda muslimska friskola gjort en uppdelning av pojkar och flickor utifrån den sed som råder i djupt muslimska länder, då finns all anledning att markera att det är oacceptabelt i Sverige. Självklart ska även muslimska skolor lyda svensk lag och regelverk. Men Socialdemokraterna bryr sig inte om att invänta en process från ansvarig myndighet, Skolinspektionen, att utröna om skolan har ett demokratiproblem. Ett uppdagat missförhållande på en skola används som kollektiv bestraffning gentemot alla konfessionella skolor, även kristna och judiska.

Kongressbeslutet om att ”ha en skola fri från konfessionella inslag” är otydligt och reser många frågor. Vill Socialdemokraterna förbjuda adventsljus? Frånträda Europakonventionen om föräldrars rätt att välja skola utifrån sin religiösa övertygelse?

Och kommer Socialdemokraterna att lyda riksdagens tillkännagivande från maj 2015 att ”det i annan utbildning än undervisning får förekomma enstaka konfessionella inslag som syftar till att överföra och utveckla traditioner som är en del av samhällets kulturarv. Att delta i sådana delar av utbildningen som innehåller konfessionella inslag ska vara frivilligt.”? Är regeringen och ansvarig skolminister beredd att riskera ett misstroendevotum i riksdagen genom att inte lyda riksdagsbeslutet?

ANNONS

Tuve Skånberg (KD)

ordförande i civilutskottet, ledamot konstitutionsutskottet

ANNONS