Knäck inte mödravården!

Den moderatledda majoriteten i regionen vill av ideologiska skäl privatisera mödrahälsovården. Det är inte att ta ansvar för vårdkedjan, alla gravida och vår personal, skriver Helen Eliasson (S) och Håkan Linnarsson (S).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Mödra- och barnhälsovården i Västra Götaland är i världsklass! Den kännetecknas av viktiga och genomarbetade vårdkedjor, hög kvalitet, kunniga medarbetare och god tillgänglighet. En undersökning som Närhälsan gjorde i april i år visar också att i stort sett samtliga (97-99 procent) som besökte en barnmorskemottagning under perioden var nöjda med sitt besök, vården, informationen och personalen.

Vård av gravida kvinnor är en vårdkedja som skiljer sig från andra vårdkedjor. Ofta vet man från början att de blivande mammorna kommer att övergå från primärvård till sjukhus och tillbaka igen. Det är också vanligt att gravida drabbas av akuta komplikationer under graviditeten som tillfälligt kräver sjukhusets resurser. Detta kräver ett välfungerande och sammanhållet vårdförlopp. Det har vi i dag.

ANNONS

Men nu riskerar allt att slås sönder. Allt för att den moderatledda majoriteten i regionen av ideologiska skäl vill privatisera och göra en vårdmarknad av mödrahälsovården. De vill göra det trots att både barnmorskor, läkare och andra inom vården, liksom regionens egen risk- och konsekvensanalys varnar för stora risker, inte minst vad gäller patientsäkerheten; en bruten vårdkedja kan innebära stora risker för både mamma och det väntade barnet.

Ideologiska experiment

Vår uppgift som politiker är att ta ansvar för att vården är rättvis och jämlik. Vi har ansvar gentemot patienter att se till att den som bäst behöver vård ska få den. Att ge sjukhusen orimliga ekonomiska villkor, trots att pengar finns, är inte att ta det ansvaret. Att lägga pengar och resurser på ideologiska experiment inom en verksamhet som fungerar utmärkt, i stället för att lägga kraft och resurser på som de vårdområden där köerna växer, är inte heller att ta ansvar.

Vi som politiker har också ansvar gentemot personalen att vara en god arbetsgivare, se till att lön, arbetsmiljö och arbetets villkor är rimliga. Att, som den moderatledda majoriteten, inte ens ge täckning för de kostnader man vet kommer, inte minst vad gäller personalens löner, är inte att ta det ansvaret.

ANNONS

Vi socialdemokrater vill bygga en hållbar välfärd, vård och omsorg. Om vi ska klara framtidens vård måste vi se till att den personal vi har orkar och vill jobba kvar hos oss. Då krävs målmedvetna satsningar på personalen och vården, satsningar som kostar. Att lägga pengar och resurser på en vårdmarknad och privatisera för privatiseringens skull ingår inte i det uppdraget.

Helen Eliasson (S)

regionråd i opposition, gruppledare för Socialdemokraterna i regionstyrelsen

Håkan Linnarsson (S)

regionråd i opposition, ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen

ANNONS