Klimatomställning omöjlig utan ärlighet

Vi vill gärna tro på Elisabeth Undéns (MP) starka ord om sitt klimatengagemang. Men den desinformation och mörkläggning som vi tyvärr sett prov på skadar politikers trovärdighet och äventyrar att i tid genomföra den klimatomställning vi alla vet behövs, skriver Naturskyddsföreningen och Klimatsamling.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Slutreplik

Göteborg Energi, 24/11 och 2/12

Göteborg Energis ordförande Elisabeth Undén (MP) svarar på vårt debattinlägg "MP sprider alternativa fakta om GBG Energi". Först måste vi poängtera att vi inte, som Undén påstår, ifrågasatte hennes påstående på Klimat 2030-evenemanget om bolagets – helt marginella – oljeanvändning. Tvärtom skrev vi att på just denna punkt var hennes svar så gott som korrekt. Det var i stället hennes totala mörkande av den många hundra gånger större fossilgasanvändningen som vi kritiserade. Detta torde ha stått klart för envar som läste vårt inlägg.

Vidare skriver Undén att det inte finns någon fråga hon jobbar hårdare med än klimatfrågan och att bolaget i år genomför klimatåtgärder som ska resultera i en minskning av CO2-utsläppen med 95 000 ton. Vi tycker att båda påståendena låter väldigt glädjande, och ser gärna en redovisning av de konkreta åtgärder som Undén menar ger denna påtagliga minskning.

ANNONS

Kraftig ökning av klimatutsläpp

Men den måste också sättas i perspektiv till den kraftiga ökning av klimatutsläppen från Göteborg Energis fjärrvärme som skedde i fjol. Enligt bolagets egen årsredovisning var utsläppen av fossilt CO2 mer än dubbelt så stora år 2016 som 2015 och 2014. Den ökningen är också nästan dubbelt så stor som den utsläppsminskning Undén utlovade i sin replik.

Varför blev det då en sådan utsläppsökning i fjol? Enligt bolagets egen webbsida berodde den på "att vi optimerar för att säkerställa att fjärrvärmeproduktionen har så låga kostnader som möjligt". Man frågar sig hur detta resonemang – pengar viktigare än miljön – går ihop med Undéns uttalade topprioritering av klimatet.

Undén säger vidare att "Basen för vår fjärrvärme är återvunnen värme kombinerat med förbränning av biobränsle". Här får sanningen åter sig en törn. Biobränsleeldningen stod 2016 endast för åtta procent av fjärrvärmen i Göteborg, mindre än hälften av inslaget från fossilgasen som på något mirakulöst sätt undgick att räknas in i fjärrvärmens basförsörjning i Undéns analys.

Ohållbar verksamhet

Den "återvunna värmen" kommer som Undén skriver från sopförbänning och spillvärme från raffinaderierna. Det är förstås fantastiskt bra att ta tillvara spillvärme – men problemet för Göteborg Energi är att de har gjort sig beroende av två spillvärmekällor som kommer från klimatmässigt ohållbar verksamhet. Förutom att raffen är så gott som helt fossilbaserade så ger sopförbränningen, som står för en dryg tredjedel av Göteborg Energis fjärrvärmeförsörjning, ytterligare ett rejält fossilt tillskott orsakat av plast i soporna. Utifrån tillgängliga data från Renova kan man dra slutsatsen att soporna i snitt bidrar med ungefär lika mycket fossilt CO2 som den direkta förbränningen av fossil naturgas.

ANNONS

Detta innebär att om kommunen och regionen ska göra verklighet av sina förträffliga planer på fossilfrihet inom en snar framtid så kommer de nuvarande spillvärmekällorna inte rimligen att kunna ge alls så mycket värme som de ger i dag. Vilka är bolagets planer för att ersätta all denna fossila energi?

Mörkar kostnaderna

En annan farhåga med beroendet av raffen är att det kan vara, eller bli, ömsesidigt. Göteborg Energi har inte velat lämna ut några som helst uppgifter om hur mycket bolaget betalar raffen för spillvärmen. Vi anser att den summan måste redovisas så att vi göteborgare själva kan bedöma hur mycket raffens fossila verksamhet subventioneras av vårt kommunala energibolag med monopol på fjärrvärmeproduktion.

Undén erbjuder sig att träffa Naturskyddsföreningen för att berätta mera om bolagets verksamhet. Vi i föreningen välkomnar givetvis alla slags aktörer som vill ha en dialog med oss. Men ännu hellre ser vi att de frågor som ställts här blir besvarade offentligt så att alla kommunens invånare kan få en rättvis bild av fjärrvärmens sanna klimatavtryck i vår stad.

Vi vill gärna tro på Undéns starka ord om sitt klimatengagemang, men den desinformation och mörkläggning som vi tyvärr sett prov på skadar inte bara hennes och andra politikers trovärdighet, utan äventyrar också möjligheterna att i tid genomföra den genomgripande hållbarhetsomställning vi alla vet behövs.

ANNONS

Dan Baeckström

sammankallande, Naturskyddsföreningens klimatgrupp i Göteborg

Hugo Norell

aktiv i nätverket Klimatsamling, Göteborg

Lena Nilsson

ordförande, Naturskyddsföreningen i Göteborg

ANNONS